referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Pondelok, 23. mája 2022
Ekonomika 1
Dátum pridania: 18.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Juicy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 517
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 50s
Pomalé čítanie: 11m 45s
 
Zahraničnoobchodná politika sleduje liberalizáciou zahraničného obchodu

Životný cyklus podniku –obdobie od vzniku podniku až po jeho zánik.(dlhý, krátky). Základné fázy životného cyklu podniku:

- založenie a vznik,
- rast,
- stabilizácia,
- sanácia,
- zánik, príp. ďalší rast.

Založenie podniku- spočíva vo výbere jeho organizačno-právnej formy, vypracovaní potrebnej dokumentácie a splnení všetkých náležitostí v zmysle Obchodného zákonníka. Podnik vzniká- zápisom do obch. registra po splnení všetkých požiadaviek potrebných na zápis. Podniková stratégia:

1. stručná analýza okolia (zisťuje sa solventnosť dopytu, analyz. vplyv regiónu)
2. analýza silných a slabých stránok podniku (čo vieme lepšie, rýchlejšie a lacnejšie ako ostatní - silnosť, slabosť - musí sa rýchlo odstrániť)
3. formulácia špecifických predností (rýchla výroba, dodávanie..)
4. vízia podniku (aký podnik chceme vybudovať)
5. formulácia strategických vrcholových cieľov (usmerňujú prácu celého podniku)
6. formulácia strategických operácií (ocenenie imania, vznik nových programov, rozhodnutia o závažných investíciách).

Rast podniku:

1.externý- t.j., že jeden podnik získava iný podnik alebo jeho časti či činnosti(obytné, výrobné, organizačné...).
2. interný rast- mobilizujú sa vnútorné podnikové zdroje. Hľadajú sa nové trhy. Int. R. možno získať na základe vlastnej investičnej činnosti.

Stabilizácia podniku - vychádza z dvoch dôležitých faktorov, ktoré určujú strategickú východiskovú pozíciu podniku:

1. z fázy životného cyklu podniku,
2. vlastného postavenia v porovnaní s konkurenciou.

Sanácia podniku- nasleduje po úspešných fázach životného cyklu, keď sa podnik dostal do štádia stagnácie a poklesu dobrých hospod. výsledkov. Opatrenia na sanáciu:

- podnik je prekapitalizovaný: sanácia spočíva v tom, že sa kapitál vráti akcionárom.,
– podnik je podkapital.: pri sanácii sa zväčší vlastný alebo akciový kapitál.,
- podnik má stratu: sanáciu možno uskutočňovať napr. znížením základného kapitálu, príp. uhradením straty z rezervného fondu. Ak je situácia beznádejná podnik bankrotuje. Ak podniku nepomôžu ani sanačné opatrenia, dostáva sa do poslednej fázy svojho životného cyklu, je nútený skončiť svoju činnosť.
-Zaniká. Zanikať podnik môže:

a) materiálne, keď úplne skončí hospod. činnosť:

- uplynutím doby, na ktorú bolo založené,
- splnením cieľa, pre ktorý bolo založené,
- rozhodnutím podnikateľa o dobrovoľnom zrušení,
- úmrtím podnikateľa,
- súdnym nariadením,
- vzájomnou dohodou spoločníkov,
- dobrovoľným zrušením pre dlhodobé straty v hospodárení podniku negatívny vplyv okolia,
- núteným rozhodnutím na základe konkurz v zmysle zákona.
- Likvidácia podniku- likvidácia vykonaná speňažením podstaty, napr. na dražbe alebo prenájom mimo dražby- ide o premenu vecného kapitálu na peňažný.

b) formálne, keď jeho hospod. činnosť pokračuje, ale mení sa jeho právna forma.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.