referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zdenko
Štvrtok, 9. februára 2023
Colníctvo
Dátum pridania: 10.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: snupi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 276
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 

Vstupom SR do EU 1. 5. 2004 sa územie SR stalo súčasťou colného územia spoločenstva na ktorom sa uplatňuje jednotná colná politika a jednotný colný sadzobník.

Otázky jednotnej colnej politiky sú upravené osobitnými col. predpismy EU. Colný zákon sa vzťahuje len na pohyb tovarov medzi úniou a 3-štátmi.

Krajiny EÚ

Belgicko, ČR, Dánsko, Nemecko. Estónsko, Grécko, Španielsko, Fr., Írsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko. Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, SR, Fínsko. Švédsko, VB, Bulharsko, Rumunsko

Ciele EÚ:

- zlepšenie životných apracovných podmienok obyvateľov EÚ
- podpora ekonomického rozvoja - vytvorením hospodárskej únie bez hraníc
- stabilné avyvážené obchodné vzťahy
- postupné vyrovnávanie ekonomickej nerovnováhy medzi rôznymi štátmi aregiónmi
- ochrana práv azáujmov členských štátov zavedením ručenia Únie
- spolupráca voblasti práva avnútornej politiky
- rozširovanie EÚ onových členov
- pomoc rozvojovým štátom
- zachovanie mieru aslobody jednotnou obrannou politikou
- vytvoriť väčší priestor intenzívnejším hospodárskym apolitickým vzťahom medzi členskými krajinami - čo bolo zmyslom Maastrichtskej zmluvy, ktorá vymedzila novú etapu vprocese integrácie Európy

Symbolmi EÚ sú: 

1. Zástava -
ako symbol EÚ sa začala používať od roku 1986, kedy bola prijatá Európskou radou. Na pozadí modrej oblohy je 12 zlatých hviezd, ktoré tvoria kruh a predstavujú jednotu národov Európy. Počet hviezd je stály a dvanástka je symbolom dokonalosti a jednoty.

2. Hymna - hymnou EÚ je Óda na radosť z Beethovenovej 9. symfónie s textom od Fridricha Schillera. Prvýkrát bola použitá ako Európska hymna v roku 1972.

3. Znak - Stvárnenie znaku Eura  € bolo inšpirované gréckym písmenom epsilon ako odkaz na kolísku európskej civilizácie a vyjadruje prvé písmeno slova Európa.

4. E. deň - sa slávi 9. mája, kedy si pripomíname vyhlásenie Roberta Schumana z roku 1950, ktoré považuje za začiatok vytvárania EÚ.

Colná politika

- podporuje zah. obchod a cestovný ruch
- zabezpečuje ich evidenciu, kontrolu, chráni ekonomické záujmy štátu

Clo - povinná platba vyberaná štátom z dovážaného a vyvážaného tovaru

Význam ciel

- fiškálny - pasívna položka št. rozpočtu
obchodno-politický - prostriedok obchodnej politiky štátu
cenotvorný - clo sa stáva súčasťou ceny pri predaji tovaru

Druhy ciel:


1. Dovozné - vzťahuje sa na dovážaný tovar svýnimkou tovaru, kt. je vcolnom sadzobníku výslovne vyznačený ako tovar bez cla. Chráni domáce výrobky, zvyšuje ceny dovážaného tovaru asťažuje jeho predaj vtuzemsku.

2. Vývozné - podlieha mu tovar, kt. je výslovne uvedený vCS, zvyšuje cenu tovaru predávaného do zahraničia astanovuje sa, ak má štát záujem aby tovar zostal na domácom trhu.

3. Antidampingové - clo zdovážaného tovaru, kt. vývozná cena je vyššia ako cena rovnakého alebo podobného tovaru vbežnom obchode vkrajine vývozu atento tovar môže spôsobiť ujmu výrob. odvetviu SR.

4. Preferenčné - clá uplatňované scieľom zvýhodnenia určitých krajín voči 3-krajinám.

5. Vyrovnávacie - clo vyberané scieľom vyrovnať dotáciu alebo subvenciu, kt. bola poskytnutá na zhotovenie výrobku alebo na vývoz tovaru.

6. Odvetné - je prirážka kcolnej sadzbe al. osobitné clo ztovaru, kt. clu nepodlieha, je zavedené na prechodný čas na tovar dovážaný zo štátu, kt. diskriminuje SR vhospod. vzťahoch.

7. Dodatočné - clo uložené na prechodný čas, napr. na tovar poľnohos. charakteru al vprípade nadmerného dovozu tovaru.

Clá z obchodno - politického hľadiska

1. Autonómne - samostatné rozhodnutie štátu, všeobecne platné voči všetkým krajinám.
2. Zmluvne - zmluva siným štátom al skupinou štátov.

 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Colníctvo SOŠ 2.9260 11471 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.