referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eugénia
Sobota, 18. septembra 2021
Čo je to podnik a podnikanie
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Petman
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 469
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 
Podnik je samostatná hospodárska jednotka, ktorá využívaním výrobných činiteľov vyrába výrobky alebo poskytuje služby určené na predaj (nie na vlastnú spotrebu).
Aby podnik mohol fungovať, musí mať ekonomickú a majetkovú samostatnosť.
Ekonomická samostatnosť znamená, že štát priamo nezasahuje do činnosti podniku. Úlohou štátu je určiť všeobecné pravidlá, podľa ktorých sa môže uskutočňovať podnikanie (napr. podmienky na vznik podnikov, výška daní a pod.)
O všetkých ostatných veciach, ktoré sa bezprostredne týkajú podniku rozhoduje podnik sám (napr. akú formu podnikania si zvolí, kde bude sídliť, čo bude vyrábať, ako si bude organizovať svoju výrobu, ako rozdelí hospodársky výsledok, s kým bude spolupracovať a pod. ).
Ďalšou nevyhnutnou podmienkou je majetková samostatnosť – vlastníctvo dostatočne veľkého kapitálu. Každý podnik musí mať potrebný majetok, pomocou ktorého uskutočňuje svoju činnosť. Preto podnik môžeme charakterizovať aj ako – súhrn hmotných, nehmotných a osobných zložiek podnikania, ktoré slúžia na zabezpečenie činnosti podniku.
Hmotné zložky podnikania – všetky fyzické veci a majetkové práva, ktorými podnik disponuje.
Nehmotné zložky podnikania – obchodné meno, povesť, postavenie na trhu
Osobné zložky podnikania – štruktúra a kvalifikácia zamestnancov.
Podniky sú právnymi subjektami – majú právnu subjektivitu. To znamená, že majú právo vo vlastnom mene uzatvárať zmluvy s inými subjektami (podnikmi, zamestnancami, štátom a pod.). Podniky sú zodpovedné za záväzky, ktoré vyplývajú z uzatvorených zmlúv a z ostatných právnych noriem.
Všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú podnikania na Slovensku upravuje Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Zb.). Tento zákonník hovorí, že podnikanie je sústavná činnosť, ktorú vykonáva podnikateľ samostatne, vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk.
Za podnikanie sa pokladá len sústavná (nepretržitá) zárobková činnosť. Príležitostná zárobková činnosť podnikaním nie je. Dôležitým znakom podnikania je samostatnosť pri rozhodovaní o činnosti podniku. Preto podnikaním nebude taká činnosť, pri ktorej rozhoduje niekto iný. Podnikanie vlastným menom znamená, že podnikateľ uskutočňuje podnikanie pod svojím obchodným menom – firmou. Podnikanie na vlastnú zodpovednosť chápeme ako zodpovednosť za dosiahnutý výsledok podnikania, ktorým môže byť zisk alebo strata.
Podnikať môžu fyzické aj právnické osoby.
Fyzickou osobou je každý človek ako prirodzený nositeľ práv a povinností.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.