referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Pondelok, 5. decembra 2022
EÚ a Slovensko
Dátum pridania: 15.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 278
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 16m 10s
Pomalé čítanie: 24m 15s
 

Všeobecná pozícia SR k rokovaniu o vstupe do EÚ:

Na medzivládnej konferencii (IGC) v Bruseli, 15. februára 2000, minister zahraničných vecí Eduard Kukan predniesol správu o všeobecných pozícií SR k rokovaniam o vstupe do EÚ. Obsahuje prehľad hlavných oblastí, kde SR predpokladalo rokovania. Išlo o tieto oblasti:
  • vnútorný trh
  • doprava
  • poľnohospodárstvo
  • životné prostredie
  • regionálna politika
  • koordinácia štrukturálnych zdrojov
  • energetika

Návrh všeobecnej pozície bol prerokovaný na zasadnutí Ministerskej rady pre európsku integráciu – 1. februára 2000 pod vedením podpredsedu vlády SR Pavla Hamžíka a za účasti zástupcov Ministerstva zahraničných vecí SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva životného prostredia SR. Ministerská rada schválila všeobecnú pozíciu bez pripomienok.

Všeobecne sa dohodlo, že SR nebude požadovať výnimky z aquis communautaire – práva európskych spoločenstiev v rámci jednotlivých politík Únie, bude žiadať prechodné obdobia len v limitovanom počte oblastí. Rovnako sa dohodlo i to, že SR bude žiadať iba o limitovaný počet prechodných období, ktorý vyplýva najmä z potreby zvýšenia výkonnosti našej ekonomiky, respektíve vysokých finančných nákladov.

Vnútorný trh:
SR požiadalo o prechodné obdobia v niektorých oblastiach týkajúcich sa daní. Súvisia najmä s oblasťami, kde súčasná výkonnosť slovenskej ekonomiky nie je dostatočná na plnenie štandardov EÚ. Ide napr. o oblasť ochrany vkladov, uvoľňovania krátkodobého kapitálu a o operácie s nástrojmi peňažného trhu.

Poľnohospodárstvo:
Podielom na tvorbe HDP ako aj zamestnanosťou v tomto sektore sa situácia v SR približuje priemeru EÚ. Existujúce rozdiely oproti členským krajinám EÚ (hlavne veľkosť a štruktúra podnikov) sa nepovažovali za prekážku pre vstup. Naopak, z dlhodobého hľadiska sa chápu ako porovnateľná výhoda. Poľnohospodársky sektor SR nie je exportne orientovaný.
Od začlenenia SR do SPP, ktoré by nemalo pre EÚ predstavovať výraznejšiu záťaž, sa očakával najmä pozitívny vplyv na zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských výrobkov a zachovanie vidieckeho charakteru typických oblastí Slovenska.

Doprava:
Dopravná infraštruktúra SR sa stala súčasťou európskej dopravnej siete. Centrálna poloha SR v strede kontinentu zaväzuje SR sústrediť zvýšenú pozornosť a značné investície do rozvoja dopravnej infraštruktúry a všetkých druhov dopravy.

Životné prostredie:
Táto kapitola je jedna z najnáročnejších, pričom SR bude v nej požadovalo viac prechodných. období. Pri definovaní našich pozícií sme vychádzali z potreby uplatňovať vysoké štandardy ochrany ŽP a podporujeme pozície EÚ, ktoré presadzuje v globálnom meradle. Bolo potrebné implementovať celú legislatívu Únie v enviromentálnej oblasti bez výnimky. Objektívna situácia nám neumožňovala v plnej miere implementovať legislatívu k predpokladanému dátumu vstupu. Príčiny spočívali najmä vo vysokej investičnej náročnosti a zložitom technickom riešení európskych noriem. Týka sa to najmä oblasti ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, ochrany vôd, kontroly priemyselného znečistenia a manažmentu rizík, chemických látok a geneticky modifikovaných organizmov.

Energetika:
Predpokladalo sa, že v tejto oblasti sa rokovania sústredia na otázku otvorenia trhu s elektrickou energiou, zemným plynom a splnenie požiadaviek pre povinné zásoby ropy a ropných výrobkov, keďže budovanie kapacít na tieto účely si vyžaduje rozsiahle investície. SR prikladalo veľký význam dodržiavaniu vysokého štandardu jadrovej bezpečnosti. Svedčí o tom aj objem investícií, ktorý bol na tento účel vynaložený v ostatnom období

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.