referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Stela
Pondelok, 3. októbra 2022
Medzinárodné ekonomické inštitúcie
Dátum pridania: 17.12.2001 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: watanay
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 761
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 

Predsedníctvo v rade sa mení podľa pevne stanového poradia. Európsky parlament má 626 poslancov, je volený v priamych voľbách obyvateľmi štátov EÚ, reprezentuje jednotlivé národy zoskupenia. V jeho zodpovednosti je legislatíva EÚ, schválenie rozpočtu a kontrolné funkcie. Európska komisia pozostáva z 20 nezávislých členov. Komisia navrhuje právne normy, zodpovedá za ich dodržiavanie a robí výkonnú politiku EÚ. Komisári majú presne rozdelené oblasti zodpovednosti. Európsky súdny dvor sa skladá z 15 sudcov, 9 advokátov. Zabezpečuje dodržiavanie práva v spoločnom integračnom procese, urovnáva spory medzi členskými štátmi a posudzuje medzinárodné dohody. Dvor audítorov má 15 členov, kontroluje finančné záležitosti a vykonávanie rozpočtu únie. Európska investičná banka zodpovedá za vyvážený rozvoj bankovej a finančnej sféry únie. Je najväčšou finančnou inštitúciou sveta.
Európsky ombudsman je zodpovedný za sprostredkovanie kontaktu medzi občanmi únie a riadiacimi orgánmi. Vyšetruje sťažnosti občanov EÚ na rozhodnutia a konania orgánov.

Európske združenie voľného obchodu

V roku 1959 Veľká Británia spolu s ďalšími šiestimi štátmi založila Európske združenie voľného obchodu (EZVO). Zámerom EZVO bolo vytvorenie pásma voľného obchodu v oblasti obchodu s priemyselným tovarom. Plánovalo sa vzájomné zrušenie ciel a kvantitatívnych obmedzení. Činnosť EZVO sa nevzťahovala na poľnohospodársku produkciu. Krajiny EZVO vybudovali medzi sebou pásmo voľného obchodu k 1.januáru 1967.
Veľká Británia a Dánsko odišli v roku 1973 do EHS, Portugalsko v roku 1986. V súčasnosti má EZVO 4 členské štáty: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko.
Od roku 1973 má každá krajina EZVO podpísané s EÚ priemyselné dohody o voľnom obchode. V máji roku 1992 sa podpísala dohoda o Európskom ekonomickom priestore. Mimo Európy vznikli tiež medzinárodné organizácie voľného obchodu:
LAFTA (Latinsko-americké združenie voľného obchodu)
Bola založená 2. mája 1961 Montevidejskou zmluvou štátmi Argentína, Brazília, Chile, Mexiko, Paraguaj, Peru, Uruguaj. K nim sa neskôr pripojili Kolumbia, Ekvádor, Bolívia a Venezuela. V roku 1973 v Caracase bola zmluva pozmenená a 13. augusta 1980 bola LAFTA nahradená Latinsko-americkým integračným združením.

NAFTA (Severoamerická dohoda o voľnom obchode)
Bolo založená 1. januára 1994 štátmi USA, Kanada a Mexiko. Jej cieľom je vytvorenie pásma voľného obchodu. Na jej základe zúčastnené krajiny eliminujú prekážky vzájomného obchodu.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.