referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Nedeľa, 5. decembra 2021
Filozofia marxizmu - K. Marx a F. Engels
Dátum pridania: 09.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 489
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 

Marxizmus je filozofický smer a ekonomický sytém súčasnej filozofie vychádzajúci z učenia K. Marxa a Friedricha Engelsa. Marx sa orientoval na filozofiu človeka. Za jeho základnú vlastnosť pokladá prácu ako produktívnu činnosť. Súkromné vlastníctvo je podľa Marxa príčinou vzniku tried a odcudzuje človeku produkt jeho práce a prácu samotnú. Cieľom je doviesť proletariát k revolúcii nastolujúcej beztriednu spoločnosť, oslobodiť človeka od spoločenského

útlaku a rozvíjať jeho schopnosti a silu. Marxizmus výrazne ovplyvnil dejiny konca 19. storočia a celé 20. storočie.
-Marxistická filozofia sa odštiepila v 40. rokoch 19. storočia od hegelovskej ľavice a snahou o analýzu zákonitostí formujúcej sa buržoáznej spoločnosti sa zaraďuje do prúdu sociálneho myslenia 19. storočia.

Marx a Engels vychádzajú z ekonomickych vzťahov ako z hybnej sily dejín a z ekonomicky motivovaných sociálnych konfliktov (triedny boj). V raných prácach Marxových (najmä v Ekonomicko-filozofických rukopisoch z roku 1844) sa objavuje aj analýza postavenia človeka - výrobcu vo formujúcej sa buržoáznej spoločnosti. Marx tu zdôrazňuje pojem odcudzenia.

Marxizmus sa koncom 19. storočia rozštiepil na dva prúdy:

  • klasický Marxov a Engelsov pokračoval v praktickej politickej podobe u Lenina a Stalina,
  • sociálne demokraticky orientovaný - K. Kautsky, E. Bernstein.

V priebehu 20. storočia sa povedľa sociálnodemokratického a marxistického poňatia v západnej Európe výrazne profilovali vplyvné ľavicové prúdy, v ktorých má inšpirácia marxizmom rôznu intenzitu a ktoré bývajú nazývané neomarxizmom.

zdroje vzniku marxizmu- Jedným z teoretických zdrojov marxizmu je nemecká klasická filozofia, ktorej najvýznamnejšími predstaviteľmi boli HEGEL a FEUERBACH. Z Hegla si vybral dialektickú metódu (život = boj protikladov). Marx a Engels prijali, prehĺbili a rozpracovali základné poučky jeho materialistického učenia. pristupovali k vytvoreniu dialektického a historického materializmu.

V oblasti ekonomického myslenia bola predchodkyňou marxizmu anglická klasická politická ekonómia, ktorej hlavnými predstaviteľmi boli Adam SMITH a RICARDO. Smith považoval každú prácu vo sfére materiálnej výroby za zdroj spoločenského bohatstva. Ricardo sa sústredil na hlbšie skúmanie zákonitostí, ktorými sa riadi rozdeľovanie výrobného produktu na mzdu, zisk a rentu, t.j. medzi tri základné triedy buržoáznej spoločnosti- robotníkov, kapitalistov a pozemkových vlastníkov.
Tretím teoretickým zdrojom marxizmu je utopický socializmus. Ide o sociálne politický smer, v ktorom je odstránené vykorisťovanie a jedným z najdôležitejších faktorov ľudského spolužitia sa stáva práca a vzdelanie. Moore priniesol víziu spoločnosti založenej na spoločnom vlastníctve majetku.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.