Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Reklamácia spotrebiteľov

Ak je kúpený tovar chybný, spotrebiteľ má právo reklamovať bez zbytočného odkladu. Spotrebiteľské reklamácie sa uplatňujú podľa reklamačného poriadku. Každá spotrebiteľská reklamácia musí splniť nasledovné požiadavky:

a. tovar reklamuje zákazník v obchode, kde bol tovar zakúpený
b. reklamáciu zákazník uplatňuje v reklamačnej lehote
c. reklamovaný tovar prinesie zákazník aj s blokom o kúpe tovaru

Reklamáciu je potrebné vybavovať bez akýchkoľvek prieťahov, rýchle, pružne a taktne.

Predajňa je povinná reklamáciu vybaviť nasledovne: Vrátiť zákazníkovi ihneď peniaze, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, pričom vybavovanie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Druhy chýb:

- zjavné chyby – chyby, ktoré vidno
- skryté chyby – objavia sa po vybalení
- podstatné chyby – veľké chyby
- nepodstatná chyby – porušené obaly
- odstrániteľné chyby – dajú sa odstrániť
- neodstrániteľné – nedajú sa odstrániť

Záručná lehota:

Záručná lehota je 2 roky, ak ide o potravinársky tovar, je záručná doba 8 dní, pri predaji krmív je 3 týždne a pri predaji zvierat je 6 týždňov. U niektorých výrobkov môže byť záručná doba dlhšia ako 2 roky, ak to ustanovujú predpisy. Pri rýchlo kaziacom sa tovare (šaláty, nátierky...) sa musí reklamácia uplatniť najneskôr deň po kúpe tovaru.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk