referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Štvrtok, 2. decembra 2021
Trh výrobných faktorov
Dátum pridania: 02.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: milly
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 050
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 
Trh pôdy

Pôdu zaraďujeme medzi vzácne statky, lebo sa nachádza v obmedzenom množstve. Využíva sa na poľnohospodárske (kde je zákl. výr. faktorom) aj nepoľnohospodárske účely (stavba ciest, budov...). V tomto prípade pod pojmom pôda rozumieme aj pasienky, vodné plochy...

V trhových ekonomikách je pôda v súkromnom vlastníctve domácností. K firmám sa dostáva prenájmom alebo kúpou. Medzi nájomcom a prenajímateľom vzniknú rentové vzťahy. Prenajímateľ budov a zariadení dostáva za prenájom nájomné. Pri prenájme pôdy má nájomné podobu renty.

Množstvo pôdy je dané prírodou, preto sa ponuka pôdy nemôže prispôsobovať dopytu.

Ak sa ponuka rovná dopytu, vzniká rovnovážna cena pôdy. Ak sa renta zvýši, prevažuje ponuka nad dopytom. Ak je renta nižšia ako RC, prevažuje dopyt nad ponukou. Príliš vysoká a príliš nízka renta znamená nerovnovážny stav na trhu.

Nájomca pôdy má záujem na čo najdlhšom trvaní nájomnej zmluvy, aby mohol zdokonaľovať výrobu a aby sa mu vrátili investície. Vlastník má záujem na čo najkratšej dobe prenájmu, aby mohol o zlepšenie pôdy zdvihnúť cenu.

Zaťaženie vzácnych zdrojov rentou pomáha ekonomike efektívne využívať jej zdroje. Nezaťaženie rentou môže pôsobiť zle na životné prostredie, spôsobiť devastáciu obecných pasienkov, znečisťovanie vody a vzduchu, zástavbu poľnohospodárskej pôdy...

K osobitostiam poľnohospodárstva patrí dlhý výrobný cyklus, vysoká rizikovosť podnikania (počasie, chorobnosť). + dotácie z eurofondov na ekovýrobu

V oblasti cien uplatňuje štát garantované ceny pri nákupoch poľnohospodárskych produktov, subvencie k cenám poľnohospodárskej produkcie, štátny nákup poľnohosp. prebytkov.

Trh kapitálu

Pod pojmom kapitál chápeme kapitálové statky - fyzický, reálny kapitál a peniaze – peňažný potenciálny kapitál. Kapitálové statky predstavujú stroje, stavby, zásoby, ktoré používame vo výrobe. Peňažný kapitál býva zdrojom fyzického kapitálu. Môže mať aj podobu úverov, akcií.

Kapitál je sekundárny VF, nie je spoločnosti daný ako pôda a práca, závisí od jej aktivity.

Dopyt vytvárajú podnikatelia. Ponuku tvoria domácnosti tým, že časť svojich dôchodkov usporia. Rovnovážna úroková miera na trhu vzniká, keď je ú. miera na takej úrovni, že sú domác. ochotné sporiť a podnik. investovať.

Nominálna ÚM – množstvo peňazí, ktoré musíme zaplatiť za poskytnuté finančné prostr.
Reálna ÚM – je upravená o mieru inflácie

Štát stanovuje prostredníctvom NBS výšku úrokovej miery na vklady aj na úvery.
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Trh výrobných faktorov SOŠ 2.9812 1401 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.