Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Produktivita práce

Produktivita – princíp maxima – z danými výrobnými vstupmi dosiahnuť maximum výstupov.

Hospodárnosť – princíp minima – dané výrobné výstupy dosiahnuť z minima spotreby výrobných vstupov.

Deľba práce:

- rozmnožovanie potrieb a činností viedlo k deľbe práce.
- prirodzená deľba práce je medzi mužom a ženou.
- spoločenská deľba práce je oddelenie výrobcu od spotrebiteľa.
- výrobcovia sa špecializujú na určité druhy činnosti.

Rozdelenie trhov:

– miestne
– národné  
– medzinárodné

- deľba práce vedie k vzájomnej výmene medzi výrobcami a k spolupráci (kooperácii).
- výmena – uskutočňuje sa vtedy, aby mohli ľudia uspokojiť svoje potreby
               – uskutočňuje sa na trhu

poznáme

– vnútropodnikovú deľbu práce
– odvetvová deľba práce

vnútropodniková deľbu práce – spočíva v tom, že každý pracovník vykonáva iný druh práce, na ktorú je špecializovaný. Táto práca má svoje výhody (väčší odborník, rast produktivity práce, rýchle zapracovanie nového pracovníka) a nevýhody (stále len to isté, pocit nudy, vyčerpanosť, brzdí rozvoj osobnosti človeka).

odvetvová deľba práce

– medzi podnikmi (odvetviami).
– delíme ju na:

– horizontálnu – podniky na rovnakej úrovni, ale budú niečo iné vyrábať.
– vertikálna

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk