Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Grécke náboženstvo

Na sklonku prehistórie medzi rokmi 3100 a 2400 pred Kristom, prišli obyvatelia z Anatólie a usadili sa v Grécku. Okolo roku 1950 pred Kristom prišli ľudia z oblasti Dunaja. Tieto kmeňe sa pokladajú za prvých Grékov, ktorí sa neskôr sami nazývali Heléni. Názov Gréci im neskôr dali Latinovia.Gréci si vytvorili vlastné náboženstvo, ktoré malo v ich živote dôležitú úlohu. Podľa tradície sa svet zrodil z Okeána a Tetidy, dvoch morských živlov. Okeános bol mohutná rieka, búrlivý morský prúd, ktorý zatiaľ nič neobmedzovalo v priestore.Bola to mužská bytosť. Tetis bola určitá masa vody prúdiacej zo samého Okeána, ale takisto živá. Bola to ženská bytosť. Z ich spojenia sa zrodili Nebo a Zem a nespočetné množstvo detí. Neskôr sa Okeános stal riekou, ktorá obmývala celý svet. Býval s Tetidou v paláci vzdialenom kdesi na konci sveta. Zem porodila hviezdnaté Nebo. Zem a Nebo boli prvý božský pár, ktorý priviedol na svet jednu generáciu bohov a oblúd. Zem neskôr sama od seba porodila morský prúd, mužskú bytosť, ktorá dala život bohom a obludám.

Gaia (Zem) a Uranos (Nebo) mali šesť synov a šesť dcér – Titanov. Traja Kyklopi mali iba jedno oko, traja Hekatoncheirovia mali každý sto rúk a päťdesiat hláv. Svoje deti Uranos neávidel. Zakaždým, keď sa jedno narodilo, zatvoril ho do vnútra zeme. A tak si Gaia vymyslela lesť: naviedla deti, aby sa vzbúrili. Všetkých sa zmocnil strach, jediný Kronos sľúbil matke, že jej pomôže. Kosákom, čo mu zhotovila Gaia zbavil svojho otca mužnosti a úd hodil do mora. Z nesmrteľného semena sa zrodila Afrodita, ktorej meno znamená zrodená z peny. Kronos potom vyslobodil svojich bratov a sestry z útrob Gaie. Z krvi raneného Urana sa na rodili Erínye a Giganti. Giganti mali strašný výzor, bujné vlasy, huňaté brady a ich nohy tvorili telá hadov. Len čo sa Kronos stal pánom sveta, uvrho Kyklopov a Hekatoncheirov do Tartanu. Za ženu si vzal sestru Rheiu, ktorá priviedla na svet Hestiu, Demeter, Héru, Háda, Poseidona a Dia. Kronos každé dieťa hneď po narodení zhltol, pretože od Gaie a Urana vedel, že osud mu určil, aby ho vlastný syn zbavil moci. No keď mala Rheia porodiť Dia, prosila svojich rodičov, aby jej vymysleli lesť, ako ukryť syna. Gaia porodila dieťa na Kréte, kde vyrástlo. Za pomoci starej mamy dal Zeus vypiť otcovi odvar, ktorý ho donútil vyvrátiť svoje deti. Potom vyslobodil Kyklopov a Hekatoncheirov, ktorí mu dali hromy a blesky.

Rozpúta sa strašný boj medzi Titanmi na čele s Kronom a deťmi Rheie, vedenými Diom, ktoré sa usadili na Olympe. Boj trval vyše desať rokov. Olympania získali pomoc Hekatoncheirov za nektár a ambróziu, ktoré boli vyhradené nesmrteľným. Storukí čiže Hekatoncheirovia sa pustili do osudného boja proti Titanom s balvanmi v mocných rukách. More navôkol strašne hučalo bez konca, Zem mohutne dunela a celé nebo plakalo. Storukým sa podarilo zvrhnúť Titanov do podzemia. Gaia mala s bohom priepasti Tartarom syna Tifona, tvora, ktorý bol predchodcom medzi ľudskou bytosťou a dravcom, postavou a silou prevyšoval všetky ostatné deti Zeme. Bol vyšší ako všetky vrchy, hlavou často vrážal do hviezd. S Echydnou, zmijou, ktorá mala telo ženy a chvost hada mal Tyfon iné obludy. Zeus napokon Tyfona premohol. Keď si bohovia zabezpečili víťaztvo, rozdelili si moc.

Zeus bol vládca a otec. Vládol nad všetkými nebeskými úkazmi. Bol mocnejší ako všetci ostatní bohovia dokopy. Jeho symboly: železo, štít, trón, blesk, dub a orol. Héra bola Diova manželka, bohyňa sobášov a pôrodov. Jej symboly: ľalai, krava, páv. Hádes, Diov brat bol boh podsvetia, strážca mŕtvych, pán podzemného bohatstva. Poseidón, Diov brat bol boh mora. Otváral pramene, krotil kone a býky. Jeho symboly: trojzubec, kôň a ryba. Hefaistos, syn Héry a Dia bol vládcom ohňa a sopiek. Kováč a čarodejník. Jeho symbol: nákova. Áres, syn Dia a Héry, boh vojny. Jeho symbol: sup. Dionýzos, syn Dia, boh vína, úrody, plodnosti, divadla. Jeho symboly: vinič, brčtan, leopard, palica ovenčená viničom a brečtanom, roh hojnosti. Apolón, Diov syn, Boh svetla, veštby, poézie, hudby. Zosielal aj liečil epidémie. Jeho symboly: vavrín, luk, delfín, lýra, havran. Hermes, Diov syn, boh rečníkov, obchodníkov, zlodejov. Posol a sprievodca duší mŕtvych. Jeho symbol: berla s krídlami. Aténa, Diova dcéra, bohyňa umenia a remesiel, mieru a vojny. Jej symboly: štít, kopija, oliva, sova. Artemis, Diova dcéra, bohyňa zveri, lovu, rastlín, detí. Jej symboly: céder, laň. Afrodita, bohyňa lásky, krásy, smiechu. Jej symboly: labuť, vrabec, holub. Demeter, Diova sestra, bohyňa roľníctva, obnovy života. Jej symboly: obilný klas, mak, prasa. Olympská rodinamala pevnú hierarchiu. Zeus, všemohúci otec, zvolával svojich, súdil ich, zavše ich dokonca poslal do vyhnanstva. Jeho manželka Héra mu bola podriadená. Ich deti sa príležitostne medzi sebou alebo aj s rodičmi pohádali. Všetci boli mladí, väčší ako ľudia. V ich tele nekolovala krv, ale ichor, jasná tekutina. Okrem chromého Hefaista vynikali zvlášť nesmiernou krásou.

Sálala z nich omamná vôňa, vychádzajúca z ambrózie, ktorou sa natierali. Zároveň ju pili a jedli nektár. Často cestovali a pohybovali sa veľmi veľkou rýchlosťou. Ľuďom boli viditeľní, len ak sa rozhodli zjaviť niektorému z nich. Mali dar premieňať sa. Myšlienky ľudí neboli pre nich tajomstvom. Mohli preniknúť do jednotlivcov a ovládnuť ich. Čiastočne poznali budúcnosť a niektoré detaily z nej tajomne odhaľovali vo svojich veštbách. Božstvá však nepoznali svoju vlastnú budúcnosť a sám Zeus sa bál, že ho raz zvrhnú z trónu, tak ako on zvrhol svojho otca. Boli podrobení vyššej moci Osudu, Moire, ktorú si Gréci nikdy nepredstavovali konkrétne, a možno preto ich ešte väčšmi znepokojovala.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk