referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gizela
Utorok, 17. mája 2022
Banková sústava
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 860
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 14m 30s
Pomalé čítanie: 21m 45s
 
Obchodné banky

-je to PO založená ako a. s., o udelení bankového povolenia rozhoduje NBS v niektorých prípadoch po dohode s MF SR.
-Základné imanie 500 mil. Sk v peňažnej forme

Činnosť banky:

1.prijímanie vkladov – peňažná suma, ktorú vkladateľ za určitú náhradu (úrok) zapožičia banke. Vklady predstavujú záväzok banky voči vkladateľovi. Úrok je pre banku nákladom.
2.poskytovanie úverov – je to dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov bankou za určitú náhradu (úrok). Predstavuje záväzok klienta voči banke. Úrok je pre banku výnosom.
3.ďalšie činnosti – zmenárenská činnosť, platobný styk a zúčtovanie, vydávanie cenných papierov, uloženie cenných papierov, prenájom bezpečnostných schránok, poradenské služby, finančný lízing a pod.

Nad činnosťou bánk a pobočiek zahraničných bánk vykonáva NBS tzv. bankový dohľad, ak zistí nedostatky ukladá opatrenia, najznámejším je nútená správa.

NBS môže:

-pozastavuje výkon funkcií všetkých orgánov banky
-pôsobnosť štatutárneho orgánu a dozornej rady prechádza na správcu, ktorého vymenúva a odvoláva NBS
-zapisuje sa do OR (nútená správa)

Členenie obchodných bánk

1.podľa zamerania

-univerzálne – vykonávajú všetky druhy bankových činností
-špecializované – zameriavajú sa na určitú geografickú oblasť, klientelu alebo určitý okruh činností

2.podľa vlastníctva

-súkromné
-družstevné
-štátne

Pasívne operácie bánk

Podstata pasívnych operácií:

-ide o sústreďovanie cudzích zdrojov, ktoré predstavujú rozhodujúcu časť bankového kapitálu, potrebného na podnikanie.
-banka tu vystupuje ako dlžník

Formy sústreďovania cudzieho kapitálu

Vklady


-v užšom zmysle – vklady na požiadanie, úsporné vklady, termínové vklady
-v širšom zmysle – vkladové listy, bankové obligácie

Úvery a pôžičky – od centrálnej banky a od ostatných bánk

Faktory dôležité pre obchodnú banku pri získaní cudzích zdrojov:

-štruktúra získaných zdrojov – podľa doby uloženia banka rozhodne o ďalšom použití týchto prostriedkov
-výška úroku – ktorú sa banka zaväzuje zaplatiť

Úrok – je cena, za ktorú dáva veriteľ svoje peňažné prostriedky dlžníkovi na používanie počas dohodnutej doby.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Banková sústava GYM 2.9443 736 slov
Banková sústava SOŠ 2.9884 691 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.