referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bernard
Piatok, 20. mája 2022
Banková sústava
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 860
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 14m 30s
Pomalé čítanie: 21m 45s
 
Vklady na požiadanie

-tzv. vklady na vide, vista vklad, denné peniaze
-klienti vkladajú peniaze na svoj bežný účet a môžu nimi voľne disponovať
-ide o vklady bez časovej viazanosti
-pre banku sú veľmi nákladným, najmenej stabilným cudzím zdrojom
-z hľadiska likvidity predstavujú pre banku veľké riziko
-sú najmenej úročené

Vklady na požiadanie rozlišujeme podľa toho, kto ukladá peňažné prostriedky na bežný účet v banke:

-vklady podnikateľských subjektov – tvoria najväčší podiel
-vklady obyvateľstva
-vklady vlády a miestnych orgánov
-vklady bánk
-ostatné vklady

1.vklady na požiadanie podnikateľských subjektov

-predstavujú bežný účet podnikateľského subjektu
-môže byť bez úverového rámca alebo s úverovým rámcom
-na bežnom účte bez úverového rámca musí byť určitý zostatok peňažného vkladu
-na bežnom účte s úverovým rámcom je možné prejsť do debetného zostatku, ale len do výšky úverového rámca
-bežný účet je určený na ukladanie peňažných prostriedkov v Sk, na realizáciu platobného styku pre PO a FO

2.vklady na požiadanie obyvateľstva

-podiel týchto vkladov rastie najmä s rozširujúcim sa bezhotovostným platobným stykom
-obyvateľstvo využíva tieto vklady na úhradu svojich platobných záväzkov
-existujú rôzne podoby týchto vkladov, napr. sporožírový účet, osobný účet ...

3.vklady vlády a miestnych orgánov

-predstavujú malý podiel na celkových vkladoch na požiadanie
-vznikajú v priebehu rozpočtového roka z prechodného prebytku ich príjmov nad výdavkami

4.vklady bánk v iných bankách

-súvisia s technikou vykonávania platobného styku a zúčtovania medzi bankami
-niekedy si malé banky ukladajú svoje prostriedky vo veľkých bankách z dôvodu zachovania likvidity a stability, prípadne z iných dôvodov
-na obidvoch stranách dlžnícko-veriteľského vzťahu vystupujú banky

Úsporné vklady

-slúžia na dlhodobejšie uloženie prostriedkov klienta a nemožno ich využívať v platobnom styku
-pre banku sú pomerne stabilným úverovým zdrojom
-banka pri úsporných vkladoch poskytuje vyšší úrok ako v prípade vkladov na požiadanie
-najčastejším dokladom o vklade je vkladová knižka

Úsporné vklady môžu byť v bankách organizované na týchto účtoch:

1.vkladové účty – najrozšírenejšie, sú spojené s vkladnou knižkou
2.účty majetkových sporení – nie sú zatiaľ u nás rozšírené, na nich sa vkladajú vklady slúžiace na dlhodobé investovanie
3.účty stavebného sporenia – sú spojené so štátnou prémiou, organizujú ich špecializované stavebné sporiteľne
4.účty poistného sporenia – predstavujú kombináciu úsporného vkladu a životného poistenia

Termínové vklady

-sú to dlhodobejšie viazané vklady
-klient sa dobrovoľne zaväzuje nedisponovať s vkladom po určitý čas
-pre banku sú pomerne stabilným peňažným zdrojom
-sú úročené vyššou úrokovou sadzbou, ktorá je odstupňovaná podľa výšky vkladu, doby splatnosti a trvania výpovednej lehoty
-termínové vklady sú často spojené s výhodami, napr. výplata jednorázovej prémie
-môžu sa vybrať troma spôsobmi:
-určenie termínu splatnosti
-určenie výpovednej lehoty
-kombinovane – výber najskôr o rok, výpovedná lehota 2 mesiace vopred

V prípade výberu vkladu pred stanoveným termínom výberu alebo pred uplynutím výpovednej lehoty banka uplatňuje voči klientovi sankčné poplatky. Na strane druhej klient nemusí vklad vybrať po uplynutí termínu, môže požiadať o predĺženie (prolongácia) a stanovenie ďalšieho termínu výberu.

Členia sa:

-krátkodobé – výber je obmedzený od 1 do 12 mesiacov
-strednodobé – výber je obmedzený od 1 do 4 rokov
-dlhodobé – vklady uložené na viac ako 4 roky
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Banková sústava GYM 2.9443 736 slov
Banková sústava SOŠ 2.9884 691 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.