referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Utorok, 24. mája 2022
Banková sústava
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 860
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 14m 30s
Pomalé čítanie: 21m 45s
 
Bankové riziká

Externé

– vznikajú nezávisle od činnosti obchodných bánk. Patria sem:

1.politické riziko – súvisí so zmenou politického systému
2.teritoriálne riziko – súvisí s politikou napríklad v dôsledku vojny poklesne podnikateľská aktivita na určitom území.
3.menové riziko – vzniká v dôsledku inflácie alebo devalvácie
4.kurzové riziko – súvisí so zmenou kurzu zahraničných mien
5.úrokové riziko – spočíva v zmene úrokových sadzieb

Interné

- banka ich môže ovplyvňovať svojou činnosťou. Patria sem:

1.úverové riziko – riziko nesplatenia úveru, závisí od bonity klientov
2.riziko majetkových účastí – súvisí so zlou investíciou pri nákupe cenných papierov
3.platobné riziko – je to riziko, že platba nebude uskutočnená včas alebo vôbec
4.likvidné riziko – riziko ohrozenia likvidity banky
5.manažérske riziko – súvisí so zlou úrovňou riadenia
6.technické a technologické riziko – súvisí so zlyhaním hardvéru, softvéru, chyby v práci zamestnancov

Aktíva a pasíva banky

Na strane aktív je uvedené celkové použitie prostriedkov, ktoré banka získava od vkladateľov, kam banka peniaze vkladá. Aktíva delíme:

1.vlastný majetok – budovy, zariadenia, hotovosť, nakúpené cenné papiere
2.pohľadávky – vklady v iných bankách, dlhopisy, poskytnuté úvery klientom

Na strane pasív sú uvedené vlastné zdroje banky a prostriedky získané od vkladateľov. Pasíva delíme:

1.vlastné zdroje – základné imanie, rezervy, nerozdelený zisk
2.cudzie zdroje – vklady a pôžičky od emisnej banky, vklady a pôžičky od iných peňažných ústavov, vklady klientov, vydané dlhopisy

Likvidita banky

Pod pojmom likvidita banky rozumieme schopnosť banky vyplatiť klientom na požiadanie ich vklady. Je preto nevyhnutné efektívne využívať kapitál, vykazovať nevyhnutnú mieru rentability a udržať rovnováhu medzi aktívami a pasívami.

Od pojmu likvidita je nutné rozlíšiť likvidnosť, je to vlastne schopnosť majetku premeniť sa v určitom časovom období na peniaze. Najlikvidnejšie aktíva sú peniaze, menej likvidné sú zásoby a pohľadávky a najmenej likvidnými sú budovy, inventár, umelecké diela.

Likvidnosť majetku je úzko spojená s výnosovosťou jeho predaja, čím likvidnejšie sú aktíva tým menší výnos prinášajú.

Zisk banky

Konečným zmyslom existencie banky je produkovať zisk. Výnosy banky tvoria:

1.prijaté úroky
2.prijaté poplatky a provízie
3.výnosy z cenných papierov
4.výnosy z devízových operácií
5.ostatné výnosy

Podiel jednotlivých položiek na celkových výnosoch je v každej banke iný, závisí od zamerania banky a od jej cenovej politiky. Náklady banky tvoria:

1.platené úroky
2.náklady na operácie s cennými papiermi
3.náklady na devízové operácie
4.osobné náklady
5.prevádzkové náklady
6.ostatné náklady

Rozdiel medzi platenými a prijatými úrokmi sa nazýva čistý úrokový výnos.

Rozdiel medzi priemernou úrokovou sadzbou úverov a priemernou úrokovou sadzbou vkladov sa nazýva úrokové rozpätie.
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Podobné referáty
Banková sústava GYM 2.9443 736 slov
Banková sústava SOŠ 2.9884 691 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.