referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hedviga
Nedeľa, 17. októbra 2021
Majetok podniku a jeho členenie
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 698
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 50s
Pomalé čítanie: 13m 15s
 
Účtovné a daňové odpisy

Účtovné odpisy – vyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia. Podnik si ich stanoví sám pre jednotlivé druhy odpisovaného majetku a zostaví si odpisový plán. V odpisovom pláne si podnik určí sadzby odpisov. Základnou právnou normou je zákon o účtovníctve.

Daňové odpisy – upravuje zákon o daniach z príjmov. Stanovujú sa nimi rovnaké podmienky pre všetky podniky. Doba odpisovania pre jednotlivé odpisové skupiny je uvedená v zákone. (odpisové skupiny sú štyri )

Na konci ÚO sa porovnajú účtovné a daňové odpisy, ak boli účtovné odpisy vyššie ako daňové základ dane z príjmov sa musí o tento rozdiel zvýšiť. Ak sú daňové odpisy vyššie ako účtovné odpisy o tento rozdiel sa môže základ dane z príjmov znížiť.

Pri odpisovaní sa dlhodobý majetok zaradí do odpisových skupín a zvolí sa spôsob odpisovania, ktorý nemožno meniť po celú dobu odpisovania.

Spôsoby odpisovania:

-rovnomerné odpisovanie
-zrýchlené odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa musí odpisovať najneskôr do piatich rokov.

Financovanie dlhodobého majetku

Financovanie – je proces získavania zdrojov. Zdroje financovania tzv. zdroje majetku = kapitál

Zdroje financovania

Podľa vlastníctva

-vlastné – (vlastný kapitál), napr. základné imanie, zisk
-cudzie – (cudzí kapitál), napr. úvery, záväzky

Podľa spôsobov získavania (zdrojov plynutia)

-interné – vnútorné (podnikové) zdroje, sú výsledkom podnikateľskej činnosti (zisk bežného roka a predchádzajúcich rokov, odpisy, ostatné interné zdroje)
-externé – vonkajšie, podnik získava z vonkajšieho okolia, nie sú výsledkom jeho podnikateľskej činnosti (úvery, záväzky, dotácie a osobné formy financovania)

Obnova majetku a jeho využívanie

Obnova majetku je činnosť zameraná na odstránenie opotrebenia. Môže byť:

-čiastočná obnova, ktorá zvyšuje vstupnú cenu dlhodobého majetku (hmotného) a až následne vchádza do nákladov prostredníctvom odpisov
-úplná – zlikvidovanie pôvodného dlhodobého hmotného majetku vyradením z používania a obstaraním nového majetku

Využívanie dlhodobého majetku:

1.extenzívne využívanie (z hľadiska času) – závisí od režimu pracovného času, absencie pracovníkov, opráv, prestojov
2.intenzívne využívanie (z hľadiska výkonnosti) – ide o lepšie využívanie majetku prostredníctvom zdokonalenia technologického postupu, automatizácie výrobného procesu
3.integrálne využívanie (celkové) – je dané súčinom extenzívneho a intenzívneho využívania
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.