referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Sobota, 28. januára 2023
Ekonomický rast a ekonomický cyklus
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 608
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 18m 10s
Pomalé čítanie: 27m 15s
 
Hrubý národný produkt (GNP)

-Predstavuje hodnotu všetkých finálnych statkov a služieb vyrobených a poskytnutých za určité časové obdobie národnými výrobnými faktormi, pričom nie je dôležité, na území ktorého štátu tieto výrobné faktory pôsobia.

napr. Nemecká firma podniká na území SR. Jej zisk sa započíta do HDP Slovenska a zároveň do HNP Nemecka.

HNP = HDP + produkt slovenských občanov v cudzine – produkt cudzincov v SR.

Skutočný a očakávaný ekonomický rast v %

KRAJINA           2004      2005      2006

Slovensko          5,5        5,1         5,7
Česko                4,0        4,1         4,3
Poľsko                5,3        4,2         4,5
Maďarsko            4,0       3,6         3,9
USA                    4,4       3,6         3,3
Japonsko             2,6       1,5         1,7
Eurozóna             1,8       1,2         2,0
Čína                  10,0

Nominálny a reálny produkt

Ak HDP meriame a vyjadrujeme v bežných trhových cenách, hovoríme o nominálnom HDP. Veľkosť nominálneho HDP sa mení v závislosti od zmien trhových cien tovarov a služieb a v závislosti od zmien predaného množstva tovarov a služieb.

Ak HDP meriame a vyjadrujeme v stálych cenách (vylúčime zmeny trhových cien) získame reálny HDP.

Čistý a Hrubý produkt

Z HDP môžeme odvodiť aj ďalšie makroekonomické veličiny, napr. čistý domáci produkt (Nett domestich product)

Do HDP sme zahrnuli hrubé investície, ktoré členíme:

a.) čisté investície
b.) obnovovacie investície

Pr. Vyrobený stroj môžeme použiť na zvýšenie počtu existujúcich, teda na rozšírenie výroby, to sú čisté investície alebo ho použijeme na to, aby sme ním nahradili práve vyradený stroj, to sú obnovovacie investície.

Čistý domáci produkt zahŕňa v sebe len čisté investície, teda platí:

ČDP = HDP - opotrebenie kapitálu (amortizácia - odpisy)
ČNP = HNP - amortizácia

Národný dôchodok (National income)

Zahŕňa príjmy vznikajúce z vlastníctva výrobných faktorov používaných v podnikateľskej činnosti za 1 rok.

Predstavuje: - mzdy, renta, čisté úroky, zisky firiem, dôchodky individuálnych podnikateľov

Do ND nezapočítavame nepriame dane a amortizáciu
ND = HDP - nepriame dane - amortizácia

Osobný dôchodok (Personal income)

-predstavuje všetky dôchodky, ktoré sa sústreďujú v domácnosti.

Jedna časť tvorby týchto dôchodkov je spojená s platbami firiem za výrobné činitele a má formu:

-1. časť - mzdy za prácu, renta z pôdy, úroku z vkladov
-2. časť - transferové platby

Osobný dôchodok je súhrnný agregát pre celkové výdaje na spotrebu a úspory.

Disponibilný dôchodok (Disposable income)

-je makroekonomický ukazovateľ odvodený od osobného dôchodku, ktorý po zaplatení dane z príjmu zostáva k dispozícii domácnostiam.

Vymedzuje zdroje, ktoré domácnosti v danom období majú k dispozícii a jeho vývoj bezprostredne určuje životnú úroveň.
DI = PI - priame dane

Čistý ekonomický blahobyt (Nett economic welfare)

Ak by sme pri výpočte HDP započítali len tie položky, ktoré sú skutočne prínosom pre život ľudí a odpočítali tie, ktoré ich blahobyt znižujú HDP by zmenil svoj obsah. Dospeli by sme k novej ekonomickej kategórii, ktorú nazývame Čistý ekonomický blahobyt.

Pri výpočte HDP sa dopúšťame niektorých nepresností. Do jeho hodnoty nezapočítavame napr. služby, ktoré vykonáva žena v domácnosti... Súčasťou HDP nie sú ani nelegálne vyrobené produkty a poskytované služby, napr. drogy a tiež rôzne činnosti - služby a tovary vyhýbajúce sa daniam. Do HDP nevieme premietnuť kvalitu vyrábanej produkcie, hodnotu voľného času, ekologické škody a podobne.

Výpočet čistého ekonomického bohatstva

HDP
+ hodnota voľného času
+ produkcia tieňovej ekonomiky
+ statky a služby pre domácnosť a v domácnosti produkované
+ rast kvality úžitkových vlastností statkov a služieb
–náklady na odstraňovanie škôd na ŽP
–výdavky na zdravotnú starostlivosť pred následkami znečisteného ŽP
–iné negatívne aktivity - zločinnosť
= Čisté ekonomické bohatstvo

„Čo je sivé a čo čierne? „ (SME 2006)

Sivá ekonomika

- nepriznané príjmy z legálnej činnosti, ku ktorým patrí:

-nepriznané a nezdanené zisky z podnikania
-nepriznané príjmy z prenájmu
-vyplácanie brigádnikov na ruku
-predaj tovaru bez dokladov
-remeselné práce bez faktúry
-práca načierno

Čierna ekonomika

- príjmy z trestnej činnosti:

-obchod s drogami
-prostitúcia
-obchod s kradnutými vecami
-obchod s ľuďmi
-pašovanie
-podvody
-korupcia
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.