referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Erika, Erik
Štvrtok, 2. februára 2023
Ekonomický rast a ekonomický cyklus
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 608
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 18m 10s
Pomalé čítanie: 27m 15s
 
Hospodárska politika

-je súhrn cieľov, nástrojov, rozhodovacích procesov a opatrení štátu v jednotlivých oblastiach ekonomickej reality

Subjektmi sú:

1.štát - vláda
2.orgány od centrálnych po miestne
3.nadnárodné orgány (integračné zoskupenia riadia medzinárodné korporácie)
4.medzinárodné orgány

Ciele hospodárskej politiky z časového hľadiska rozlišujeme:

1.krátkodobé (do 1 roka)
2.strednodobé (1 - 5 rokov)
3.dlhodobé (5 - 20 rokov)

Najčastejšie sledované ciele:

-zamestnanosť
-cenová stabilita
-rovnováha platobnej bilancie
-ekonomický rast
-rozdeľovanie dôchodkov

Nástroje hospodárskej politiky:

-Štát zasahuje prostredníctvom nástrojov usporiadaných do skupín, ktoré označujeme ako čiastkové hospodárske politiky

1.Peňažná a úverová politika - monetárna politika (emisia peňazí, množstvo peňazí, úver)
2.Rozpočtová politika - fiškálna politika (nástroje súvisiace so ŠR)
3.Dôchodková politika - vývoj dôchodkov
4.Vonkajšia obchodná a menová politika - nástroje súvisiace s medzinárodnými obchodnými platbami, s pohybom kapitálu

MONETÁRNA POLITIKA

-je zameraná na ovplyvňovanie množstva peňazí v obehu prostredníctvom regulácie úrokových sadzieb a stanovením podmienok úveru

Nástroje monetárnej politiky:

1.Priame

a.) regulácia investičnej činnosti
b.) regulácia spotrebného úveru

2.Nepriame

a.) stanovenie minimálnej miery povinných rezerv - limituje zdroje KB, uplatňuje CB voči KB
b.) operácie na voľnom trhu - CB nakupuje a predáva štátne CP
c.) diskontná sadzba

Pri regulácii ponuky peňazí Centrálna banka uskutočňuje 2 typy monetárnej politiky:

1.Expanzívna

- zvyšovanie ponuky peňazí (podporuje sa ďalší vývoj)

Presadzuje sa prostredníctvom:

-nákupov štátnych obligácií na voľnom trhu (sťahuje CP a vydáva peniaze do obehu),
-znižovaním miery PMR
-znižovaním diskontnej sadzby

2.Reštriktívna

- znižovanie ponuky peňazí (brzdí sa vývoj)

Znižuje sa množstvo peňazí v obehu použitím nástrojov v opačnom smere

Fiškálna (Rozpočtová) politika

-je činnosť štátu spojená so ŠR zameraná na stabilizáciu ekonomiky

ŠR je nástrojom:

1.Rozdeľovania národného dôchodku
2.Štátnych zásahov do reprodukčného procesu
3.Prostriedkom na uskutočňovanie vonkajšej hospodárskej politiky

- Hlavným zdrojom príjmov ŠR sú dane.
- Výdavky ŠR predstavujú: transferové platby, výdavky na nákup tovarov a služieb, výdavky na udržiavanie štátnej správy, armády, polície, vedy, školstva, kultúry a pod.

Nástroje fiškálnej politiky:

1. zabudované stabilizátory - po zavedení pôsobia v ekonomike automaticky ako aj proticyklické, nevyžadujú ďalšie rozhodnutia štátnych orgánov

a.progresívna dôchodková daň - progresívna daňová sadzba sa postupne zvyšuje s rastom daňového základu (vysoká zamestnanosť - vysoká progresívna sadzba)
b.poistenie v nezamestnanosti - v čase expanzie rastie zamestnanosť a zvyšujú sa platby za poistenie v nezamestnanosti
c.subvencie (dotácie) - k cenám poľnohospodárskych výrobkov v čase expanzie ceny a dane stúpajú, preto subvencie k cenám klesajú
d.štátny výkup poľnohospodárskych prebytkov - rastu v období expanzie

2. zámerné (diskrétne) opatrenia - ide o opatrenia, ktoré vyžadujú jednorazové rozhodnutia príslušného štátneho orgánu (MF SR). Patria sem:

a.zmena daňových sadzieb
b.zmena v štruktúre štátnych výdavkov
c.zmeny vo veľkosti jednotlivých položiek rozpočtových výdavkov

Fiškálna politika má charakter:

a.) expanzívny - podporuje rast agregátneho dopytu
b.) reštriktívny - obmedzuje rast agregátneho dopytu
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.