referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vanda
Utorok, 7. februára 2023
Ekonomický rast a ekonomický cyklus
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 608
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 18m 10s
Pomalé čítanie: 27m 15s
 
Ekonomický rast

-predstavuje také zmeny v hospodárstve, ktoré sa prejavujú v prírastku základných makroekonomických veličín v čase. Ide najmä o rast HDP. Predpokladom skutočného ekonomického rastu je rast HDP na jedného obyvateľa. Tempo ekonomického rastu ovplyvňujú kvantitatívne faktory a kvalitatívne faktory rastu.

Ku kvantitatívnym - extenzívnym faktorom ekonomického rastu patrí:

-celkový objem a štruktúra výrobných faktorov v krajine. Extenzívny rast je spôsobený zvyšovaním množstva výrobných faktorov. Celkové zvýšenie množstva práce, kapitálu a prírodných zdrojov vo výrobe vyvolá rast HDP.
-množstvo o úroveň techniky a technológie. Extenzívny rast závisí od používanej techniky s technológie. Ak používame kvalitné zdroje, vyrobíme viac výrobkov, ak rozširujeme výrobu vyrobíme viac výrobkov.

Ku kvalitatívnym - intenzívnym faktorom ekonomického rastu patrí:

-úroveň a rast produktivity práce
-kvalita ľudského kapitálu
-efektívnosť využívania kapitálu, prirodzených zdrojov krajiny - osobitne pôdy
-pokles materiálovej a energetickej náročnosti výroby
-uplatňovanie výsledkov vedy a techniky vo výrobe
-systém organizácie riadenia výroby

Hospodársky cyklus a jeho fázy

Pravidelné striedanie vzostupných a zostupných fáz vývoja ekonomiky sa nazýva cyklický pohyb a jeho jednotlivá vlna sa označuje ako ekonomický cyklus.

Má 4 fázy:

1. Recesia (kríza, depresia) - vyznačuje sa poklesom HDP dva za sebou idúce štvrťroky. Všeobecne: obmedzuje sa výroba, podniky krachujú, rastie nezamestnanosť, znižuje sa kúpyschopný dopyt obyvateľstva

2. Dno (sedlo) - dochádza k najnižšiemu bodu HDP. Všeobecne: najnižší pokles výroby, najvyššia nezamestnanosť, úroková miera je nízka a krátkodobý kapitál lacný

3. Expanzia (boom, konjunktúra) - je charakteristická rastom výkonnosti ekonomiky - HDP. Všeobecne: rast dopytu po výrobných faktoroch, zvyšuje sa výroba i zamestnanosť, podnikateľom rastú zisky

4. Vrchol - vrcholí hospodársky vzostup (rast), výroba dosahuje maximum, dopyt po kapitáli je vysoký, rastie úroková miera, rastú ceny, začínajú vznikať problémy s odbytom tovaru

Dĺžka ekonomického cyklu nie je vždy rovnaká. Rovnaká nie je ani dĺžka trvania a intenzita poklesu jednotlivej fázy.

Druhy ekonomického cyklu:

1. Dlhé cykly (45 - 60 rokov) - hl. príčinou je technický pokrok
2. Strednodobé cykly (6 - 11 rokov) - hl. príčinou sú zmeny v úrokovej miere a zmeny v dopyte po investíciách
3. Krátke cykly (3 - 5 rokov) - hl. príčinou sú zmeny zásob hotových výrob
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.