referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomír
Utorok, 16. júla 2024
Ekonomický rast a ekonomický cyklus
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 608
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 18m 10s
Pomalé čítanie: 27m 15s
 
Reprodukčný proces a jeho makroekonomicke výstupy

Kolobeh makroekonómie


NH možno zjednodušene chápať ako systém vzťahov medzi 4 sektormi (subjektmi):

-firmy
-domácnosti
-štát
-zahraničie

Výsledkom kolobehu, ktorý medzi nimi prebieha je výkonnosť NH.

Možno ju odmerať (kvantifikovať) pomocou viacerých makroekonomických veličín, z ktorých najpoužívanejšou je veličina Hrubý domáci produkt - HDP (Gross domestic product - GDP) a Hrubý národný produkt - HNP (Gross national product - GNP).

Do roku 1991 sa výkonnosť ekonomiky v prevažnej väčšiny štátov sveta merala pomocou HNP, v súčasnosti pomocou HDP.

Ďalšie ukazovatele merania výkonnosti NH je napr.: čistý domáci produkt, čistý národný produkt, národný dôchodok.

HDP

- možno z vecného hľadiska vymedziť ako súhrn finálnych statkov (spotrebných a kapitálových statkov) a služieb vyrobených a poskytnutých za určité časové obdobie (spravidla 1 rok) výrobnými faktormi na území danej krajiny, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.
- z hodnotového hľadiska predstavuje hodnotu všetkých finálnych statkov a služieb vyprodukovaných v danej ekonomike

Do HDP sa nezapočítavajú medziprodukty, ktoré sú určené na ďalšie spracovanie.

Finálny statok - je taký produkt, ktorý spotrebitelia, podnikatelia, štát a cudzinci vyrábajú na konečnú spotrebu a použitie. HDP je súčtom všetkých pridaných hodnôt na danom území za určité obdobie.

Pr. Výrobca, ktorý nakúpil materiál na výboru za 1000,- Sk, zaplatil pracovníkovi 800,- Sk, spotreboval energiu za 300,- Sk a výsledný produkt predá za 5000,- Sk prispeje k tvorbe HDP čiastkou 2900,- Sk
5000 - (1000 + 900 + 300) = 2900,-

Pokiaľ obchodník kúpi tento výrobok od výrobcu za 5000,- Sk a predá ho za 7500,- Sk prispeje k tvorbe HDP čiastkou 2500,- Sk.

ŠTRUKTÚRU HDP TVORIA:

1. Výdavky domácností na osobnú spotrebu tovarov a služieb
C (consuption)

2. Hrubé domáce investície firiem (výdavky firiem)
I (investment)

3. Výdavky štátu na nákup tovarov a služieb
G (government)

4. Čistý export
NX (net export)

Matematicky možno HDP vyčísliť: HDP = C + I + G + NX

HDP môžeme vyčísliť niekoľkými metódami:

1.Produkčná (tovarová) metóda

- všetky finálne statky a služby, ktoré boli za určité časové obdobie vyrobené na území daného štátu sa vynásobia ich cenou a získané údaje sa agregujú (sčítajú)

2.Výdavková metóda

-vychádza sa zo skutočností, kto nakupuje finálne výrobky a služby na konečnú spotrebu. HDP môžeme vyjadriť tak, že všetky výdavky sa spočítajú:

a.) Výdavky domácností na nákup spotrebných predmetov a služieb
b.) Výdavky firiem na nákup strojov a zariadení (HD investície)
c.) Výdavky štátu na nákup tovarov a služieb (nezahrňujú sa tu transfery - sociálne dávky, prídavky na deti, invalidné dôchodky - tzn. jednostranný pohyb peňazí zo ŠR smerom k obyvateľstvu. Ich príjemcovia neposkytujú štátu ani tovary ani služby.)
d.) Čistý export (rozdiel medzi dovozom a vývozom)

HDP pri použití výdavkovej metódy

1.Výdavky domácností na osobnú spotrebu (C) - podiel na HDP 50 - 60 %- na spotrebné predmety krátk. charakteru (potraviny)- na spotrebné predmety dlhodobého charakteru (dom)- na služby všetkého druhu
2.Hrubé domáce investície firiem (I) - podiel na HDP cca 20 %- obytné domy- investície do fixného výrobného kapitálu-investície do zásob
3.Výdavky štátu (G)- na nákup tovarov a služieb- štátne investície (cesty, diaľnice)- výdavky na bezpečnosť, školstvo, zdravotníctvo, veda, výskum, legislatíva
4.Čistý export (NX) - dovoz - vývoz- rozdiel medzi dovozom a vývozom

3.Dôchodková metóda

-vychádzame z toho, že čo je pre jeden ekonomický subjekt výdavok musí byť pre iný ekonomický subjekt príjem - dôchodok. Ak spočítame všetky nezdanené dôchodky prijaté všetkými ekonomickými subjektmi počas roka v NH musíme dostať takú istú výšku HDP ako pri výdavkovej metóde.

HDP = mzdy + renta + čistý úrok + nepriame dane + amortizácia + dôchodky podnikateľov + zisky firiem

HDP pri použití dôchodkovej metódy

1.Mzdy- nezdanené mzdy a iné zamestnanecké príjmy
2.Renta- príjmy z vlastníctva pôdy z jej prenajatia ako výr. faktora
3.Čistý úrok- rozdiel medzi úrokmi, ktoré domácnosti získajú a úrokmi, ktoré platia
4.Nepriame dane- dôchodok, ktorý odčerpáva štát, DPH a spotrebné dane sú zahrnuté v cenách
5.Amortizácia- dôchodok podnikateľa, v cene každého tovaru je zahrnutá i čiastka amortizácie, ktorú zaplatí kupujúci výrobcovi
6.Dôchodky podnikateľov- dôchodok podnikateľa zapísaného v Živnostenskom registri, patria sem dôchodky živnostníkov, roľníkov, slobodných povolaní, ide o dôchodky zo samo zamestnávania
7.Zisky firiem- nezdanené zisky
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.