referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcela
Pondelok, 15. augusta 2022
Finančné riadenie podniku
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 849
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 
Finančné rozhodnutie

- na financovanie svojej činnosti podnik využíva určité finančné zdroje
- členenie finančných zdrojov:

1. Podľa vlastníctva

a) vlastné (zisk, vklad majiteľa, odpisy)
b) cudzie (úvery, pôžičky, záväzky)

2. Podľa spôsobu získavania

a) interné (zisk, odpisy)
b) externé (úvery, dotácie, vklady vlastníkov)

3. Podľa doby splatnosti

a) krátkodobé
b) stredno a dlhodobé
c) trvalé

Finančná analýza

- je to rozbor finančnej situácie podniku
- úlohou je hodnotiť finančnú situáciu podniku a určiť príčiny, ktoré ju ovplyvnili
- cieľom finančnej analýzy je poznať finančné zdravie podniku
- základnými podmienkami finančného zdravia podniku sú:
- likvidita (schopnosť uhrádzať záväzky)
- výnosnosť kapitálu vloženého do podnikania
- z hľadiska času možno finančnú analýzu rozdeliť:

a) ex post - predmetom analýzy sú dosiahnuté súčasne a minulé výsledky hospodárenia
b) ex ante - predmetom analýzy je finančná situácia v budúcnosti

- informačné zdroje pre finančnú analýzu sú:
-účtovné výkazy (súvaha, výkaz cash-flow, výkaz ziskov a strát, výkazy vnútroorganizačného účtovníctva)
-výročná správa
-prospekty cenných papierov a k s nimi ÚJ obchoduje na burze
-ďalšie zdroje (hospodárska tlač, poradenské firmy)

postup pri finančnej analýze:

-vypočítanie pomerných finančných ukazovateľov z dostupných informácii
-porovnanie pomerných finančných ukazovateľov s tzv. vzorovými hodnotami
-(hodnoty z porovnateľného finančne zdravého podniku)
-hodnotenie vývoja ukazovateľov v čase
-- súhrnne hodnotenie finančného zdravia podniku, návrh na ďalší postup a formulácia cieľov pre tvorbu finančného plánu

Základný pomerné ukazovatele finančnej analýzy

1. Analýza likvidity a pracovného kapitálu  (okamžitá likvidita, bežná likvidita, celková likvidita, čistý pracovný kapitál)
2. Analýza výsledku hospodárenia a ukazovatele rentability a aktivity (rentabilita tržieb, obrat zásob, obrat celkových aktív...)
3. Analýza finančnej stability podniku (ukazovatele zadlženosti, miera zadlženosti)
4. Prehľad peňažných tokov
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Finančné riadenie podniku SOŠ 2.9728 731 slov
Finančné riadenie podniku SOŠ 2.9778 2393 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.