referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milica
Streda, 17. augusta 2022
Finančný trh a cenné papiere
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 468
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 18m 0s
Pomalé čítanie: 27m 0s
 
Burzový obchod a systém burzy

Burzový obchod – je kúpa a predaj cenných papierov na burze. Čas a miesto burzového obchodu určujú burzové pravidlá. Obchodovať na burze môže členovia burzy a NBS.

Burza organizuje obchodovanie s cennými papiermi na trhu:

1.na trhu kótovaných cenných papierov (na základe žiadosti emitenta), kótovanie je stanovenie úradného kurzu každého cenného papier, ktorý sa dostáva na burzu.
2.na voľnom trhu – bez žiadosti, kurz cenných papierov nie je určovaný. Obchodovanie upravujú burzové pravidlá.

Systém burzy – burza je systémom vzájomne prepojených podsystémov

1.podsystém obchodovania

-kontinentálny systém obchodovania – pred začatím obchodovania sa sústreďuje ponuka a dopyt po cenných papieroch a kurz vzniká ich porovnaním v určitom okamihu. Kurz sa úradne vyhlási a platí dovtedy kým sa nevyhlási nový kurz. (toto sa označuje ako metóda fixingu)
-kontinuálny (anglosaský) systém obchodovania – každý sprostredkovateľ sa môže dohodnúť so zákazníkom na cene. Cenné papiere rovnakého druhu môžu mať v ten istý deň rôznu sumu. Ide o priebežný (kontinuálny) spôsob stanovenia kurzu.

2.podsystém vyrovnania obchodov – obsahuje:

-úhradu finančných záväzkov medzi zmluvnými stranami
-prevod vlastníctva cenných papierov z predávajúceho na kupujúceho

3.informačný podsystém – zabezpečuje vstup a výstup informácií

4.regulačný podsystém – zabezpečuje premietnutie zákonov a predpisov vzťahujúcich sa na burzu, do predpisov a pravidiel, ktorými sa burza riadi

5.kontrolný podsystém – kontroluje dodržiavanie zákonov a predpisov

Burza cenných papierov Bratislava (BCPB)

-vznikla koncom roka 1990 (21. 12. 1990 alebo 15. 3. 1991)
-prvý obchodný deň bol 6. 4. 1993
-je založená na členskom princípe, obchodovať tu môžu len osoby, ktoré získali licenciu obchodníka s cennými papiermi a ich členstvo schválila Burzová komora
-predmetom obchodovania sú akcie, štátne dlhopisy, bankové a podnikové obligácie, podielové listy
-obchodovanie je založené na princípe elektronického burzového obchodného systému, ktorý spočíva v aktívnom zadávaní ponúk kúpy a predaja do počítača každým členom osobitne. Miestom zadávania ponúk je sídlo BCPB, ale aj iné miesto, z ktorého je zabezpečené on-line prepojenie člena na výpočtový systém BCPB
-obchoduje sa tu v kontinentálnom aj v anglosaskom podsystéme

Kolektívne investovanie

-je to zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na základe verejnej výzvy (cez televíziu, rozhlas, tlač)
-cieľom je investovanie takto získaných peňažných prostriedkov do majetku ako aj správa takto nadobudnutého majetku
-PO, ktorá zhromažďuje peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy sa označuje ako správcovská spoločnosť
-získané peňažné prostriedky investuje do majetku a z toho majetku vytvára a spravuje podielové fondy

Správcovská spoločnosť

-právna forma a. s.
-základné imanie 50 mil. Sk
-zapisuje sa do OR
-musí vytvoriť a spravovať minimálne 1 otvorený podielový fond
-musí mať depozitára, ktorému zverí majetok správcovskej spoločnosti a podielových fondov
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Finančný trh a cenné papiere SOŠ 2.9058 4336 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.