referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mojmír
Nedeľa, 14. augusta 2022
Finančný trh a cenné papiere
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 468
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 18m 0s
Pomalé čítanie: 27m 0s
 
Podielový fond

-vzniká tak, že veľké množstvo investorov vloží svoje úspory na jedno miesto do fondu a zverí ich do správy profesionálnemu správcovi správcovskej spoločnosti. Správca investuje tieto prostriedky podľa vopred stanovenej investičnej stratégie.
-nemá právnu subjektivitu
-jeho majetok nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti, je vo vlastníctve investorov
-majetok v podielovom fonde je rozdelený na podiely, ktoré zastupujú cenné papiere – podielové listy

Podielový list – je to cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku.

Výhody investovania do podielových fondov:

-široké rozloženie rizika investícií
-možnosť kedykoľved speňažiť svoj podiel, predajom správcovskej spoločnosti za aktuálnu cenu (platí len pre otvorené a špeciálne podielové fondy)
-využívanie odborných služieb špecializovaných správcov fondov s nižšími nákladmi ako by boli pri spravovaní investícií samotným investorom

Druhy podielových fondov:

-Otvorený podielový fond – otvorený znamená, že správcovská spoločnosť, ktorá fond spravuje, je povinná odkúpiť na požiadanie investora (podielnika) podielový list.
-Uzavretý podielový fond – investor nemá právo na spätný predaj podielového listu správcovskej spoločnosti, ktorá podielový fond spravuje. Podielové listy musia byť verejne obchodovateľné.
-Špeciálny podielový fond – podielnici majú právo predložiť správcovskej spoločnosti podielový list na vyplatenie. Kým v predchádzajúcich fondoch mohli mať podielové listy formu na doručiteľa alebo meno, v špeciálnom podielovom fonde sa môžu vydávať podielové listy len na meno.

Cenné papiere

Presun peňažného kapitálu medzi jednotlivými subjektami prostredníctvom cenných papierov označujeme ako sekuritizáciu.
Cenný papier je dokument alebo zápis, ktorý potvrdzuje, že investor investoval určitú sumu z čoho mu vyplývajú určité práva.
Cenné papiere vystupujú v dvoch podobách:

1.zaknihované cenné papiere (dematerializované)

– existujú len ako zápis v evidencií, sú uložené v pamäti počítača v Centrálnom depozitári cenných papierov. Operácie s nimi sa uskutočňujú len prostredníctvom prevodov na účtoch

2.listinné cenné papiere

– sú tvorené:

-plášť – hlavná listina, náležitosti určuje zákon
-kupónový hárok – obsahuje poukážky na výnos z cenného papiera
-talón (obnovovací list) – slúži na vyzdvihnutie nového kupónového hárka.

Listinné cenné papier, ktoré sú uložené emitentom v Centrálnom depozitári označujeme ako imobilizované cenné papiere.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Finančný trh a cenné papiere SOŠ 2.9058 4336 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.