referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Pondelok, 26. septembra 2022
Finančný trh a cenné papiere
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 468
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 18m 0s
Pomalé čítanie: 27m 0s
 
Cenné papiere vystupujú v troch formách:

1.cenné papiere na doručiteľa – prevod je možné uskutočniť jednoduchým odovzdaním. Vlastník cenného papiera má nárok na plnenie záväzkov, ktoré z neho vyplývajú.
2.cenné papiere na meno – je tam zapísané meno majiteľa, zmena majiteľa musí byť zaznačená v cennom papieri. Často sa musí ohlásiť emitentovi alebo sa musí žiadať jeho súhlas. Sú prevoditeľné cesiou (postúpením) alebo dedičstvom.
3.cenné papiere na rad – je tuvyznačené meno majiteľa, prevod sa uskutočňuje písomným prehlásením na rube papiera (rubopis) alebo pripojenej listine. Prevod je možné vykonať bez súhlasu emitenta.

Členenie cenných papierov:

1.podľa ekonomickej funkcie

-cenné papiere peňažného trhu – šeky alebo zmenky
-cenné papiere kapitálového trhu – akcie alebo obligácie

2.podľa práv a povinností

-základné – kmeňové
-zvýhodnené – prioritné

3.podľa obehu

-obchodovateľné – sú prevoditeľné
-neobchodovateľné – zákaz predaja na sekundárnom trhu
-s obmedzenou obchodovateľnosťou

4.podľa druhu práva na majetok

-majetkové – akcie
-úverové – zmenky
-vecné – hypotekárne záložné listy
-dispozičné – nákladný list

5.podľa spôsobu emisie

-hromadné – naraz sa vydá veľa (akcie)
-individuálne – vydá sa iba jedna (zmenka, šek)

6.podľa spôsobu zaistenia

-bez záruky
-so zárukou

Cenné papiere peňažného trhu

1.štátne pokladničné poukážky

-emitentom je štát
-ich vydávanie zabezpečuje NBS
-riešia krátkodobý nesúlad medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu

2.vkladové listy

-vydávajú ich banky na dohodnuté obdobie s pevnou úrokovou sadzbou

3.šek

-je cenný papier, ktorý obsahuje bezpodmienečný písomný príkaz vystaviteľa šeku peňažnému ústavu zaplatiť určitú peňažnú sumu doručiteľa šeku alebo osobe uvedenej na šeku

4.zmenka

-úverový obchodovateľný cenný papier

5.cenné papiere na tovar

-nákladný list
-konosament

Cenné papiere kapitálového trhu

1.akcie

-cenný papier, ktorý predstavuje práva akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti, na jej zisku a pri zániku spoločnosti na jej likvidačnom zostatku

2.dočasný list

-nahrádza akcie až do úplného splatenia ich menovitej hodnoty

3.podielový list

4.dlhopis

-je to úverový cenný papier, s ktorým sa spája:
-právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote
-právo majiteľa na vyplácanie výnosov k určitému dátumu
-povinnosť emitenta plniť tieto záväzky
-náležitosti dlhopisu stanovuje zákon
-podoba dlhopisu je zaknihovaná aj listinná
-forma dlhopisu je na doručiteľa a na meno
-menovitá hodnota dlhopisu je peňažná suma, na ktorú dlhopis znie
-kurz dlhopisu je cena určená a zverejnená burzou cenných papierov (BCP)
-emisný kurz je cena, za ktorú emitent predáva dlhopis pri jeho vydaní
-emitentom môže byť osoba oprávnená vykonávať činnosť spojenú s vydávaním dlhopisov, môže tým poveriť inú oprávnenú PO
-výnos z dlhopisu sa môže určiť:
-pevnou úrokovou sadzbou
-pevnou úrokovou sadzbou a podielom na zisku od lehoty splatnosti dlhopisu
-pohyblivou úrokovou sadzbou
-kombináciou uvedených spôsobov
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Finančný trh a cenné papiere SOŠ 2.9058 4336 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.