referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Václav
Streda, 28. septembra 2022
Finančný trh a cenné papiere
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 468
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 18m 0s
Pomalé čítanie: 27m 0s
 
Osobitné druhy dlhopisov

1.hypotekárne záložné listy

– jeho menovitá hodnota vrátane výnosov je krytá pohľadávkami banky z hypotekárnych úverov, ktoré sú zabezpečené záložným právom k nehnuteľnostiam. Sú to jedny z najbezpečnejších cenných papierov s vysokým stupňom likvidity a sú to verejne obchodovateľné cenné papiere. Výťažok z predaja hypotekárnych záložných listov môžu banky použiť len na vykonávanie hypotekárnych obchodov. Lehota splatnosti je minimálne 5 rokov.

2.štátne dlhopisy

–sú vydávané Slovenskou republikou
-emitentom je MF SR
-emisiou môže poveriť NBS
-získané prostriedky slúžia na krytie schodku štátneho rozpočtu, prípadne na iné účely (bytová výstavba)
-sú to najkvalitnejšie cenné papier (garancia štátu)
-majú vysokú likviditu

3.komunálne obligácie

–môžu ich vydávať:
-hypotekárna banka – zo získaných peňazí poskytne komunálny úver VÚC alebo obci. (za ich vydanie ručí svojim nehnuteľným majetkom)
-obec – za ich vydanie ručí svojim majetkom
-VÚC – za ich vydanie ručí svojim majetkom, splatnosť najmenej 5 rokov

4.zamestnanecké obligácie

–sú to neprevoditeľné dlhopisy na meno vydávané pre zamestnancov emitenta. V prípade skončenia pracovného pomeru je emitent povinný kúpiť a vyplatiť zamestnaneckú obligáciu od bývalého zamestnanca do 2 mesiacov za jej menovitú hodnotu a splatnú časť úrokového výnosu. Platí to aj v prípade dedičstva. V dlhopise môže emitent určiť podmienky, za ktorých má majiteľ dlhopisu alebo za akciu vydanú tým istým emitentom – konvertibilný dlhopis.

Operácie s cennými papiermi

1.vydávanie cenných papierov – rozlišujeme 2 metódy:

-vlastná emisia – emitent sám predáva verejnosti cenné papiere, využívajú to emitenti prosperujúcich spoločností
-opčná emisia – využíva ju emitent, ktorý nie je dostatočne známy, poverí tým inštitúciu, ktorá má oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti.

2.úschova, správa a uloženie čenných papierov

Úschova: uschovávateľ sa zaväzuje prevziať listinný cenný papier na uloženie do úschovy a zložiteľ sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu. Nezastupiteľné cenné papiere sa ukladajú do hromadnej úschovy.
Správa: správa sa zaväzuje, že po dobu trvania zmluvy bude robiť všetky právne úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s cennými papiermi
Uloženie: opatrovateľ sa zaväzuje prevziať listinný cenný papier, aby ho uložil a splavoval.
Všetky tieto činnosti sa vykonávajú na základe písomnej zmluvy.

3.obchodovanie s cennými papiermi

-obchodovať s cennými papiermi môže len PO, ktorá má povolenie na túto činnosť. Obchodnú činnosť vykonáva vždy prostredníctvom oprávnenej FO – makléra.

Termínové obchody

Z časového hľadiska rozlišujeme obchody:

-promptné
-termínové
 
späť späť   4  |  5  |  6  |   7  |  8    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Finančný trh a cenné papiere SOŠ 2.9058 4336 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.