referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tatiana
Streda, 1. februára 2023
Vývoj školstva na Slovensku
Dátum pridania: 13.01.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vývoj školstva na Slovensku
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 382
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.7
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 16m 10s
Pomalé čítanie: 24m 15s
 

Podľa vládneho nariadenia zo dňa 11. novembra 1919 dostala názov Univerzita Komenského.
Po zániku ČSR sa vytvorila 14. marca 1939 z vôle nacistického Nemecka Slovenská republika. Zmenené politické pomery sa prejavili v školských reformách. V roku 1940 vyšiel zákon o ľudových školách, podľa ktorého sa rozdeľovali na cirkevné alebo obecné.
Ďalším zákonom, ktorý vyšiel za slovenského štátu, bol zákon o učiteľských akadémiách z októbra 1939. Učiteľské akadémie boli štátne a neštátne. Školské reformy zasiahli i gymnázia zo všetkých typov sa vytvorila tzv. jednotná stredná škola s názvom gymnázium. V tomto období zaznamenali výrazné zmeny vysoké školy. V Slovenskej univerzite v Bratislave sa zriadili nové fakulty ako napr.: telovýchovná, prirodovedecká fakulta. Boli založené Vysoká škola technická a Vysoká škola obchodná v Bratislave.
Počas Slovenského národného povstania Slovenská národná rada prijala dňa
6. septembra 1944 nariadenie o poštátnení školstva na Slovensku. Ním sa všetky školy, počnúc materskými a k ničiac vysokými, stali štátnymi inštitúciami.
Po 2. svetovej vojne sa opäť obnovila Československá republika. Povojnové obdobie charakterizoval zápas o likvidáciu ťažkých dôsledkov vojny a kladenie nových základov politického života. Politický zápas o charakter republiky sa prejavil aj v nejednotnom názore na školský systém a na štátnu školu. Súčasne s bojom o charakter školy hlavným problémom školskej správy bolo obnovenie vyučovania na všetkých typoch škôl.
Spory o charakter školskej sústavy ukončil nástup komunistickej moci vo februári 1948, ktorý priniesol program jednotnej nediferencovanej školy a tiež množstvo obsahových a ideologických zmien v duchu vtedajšej ideológie. Základom školskej sústavy sa stala jednotná štátna škola. Školská reforma v roku 1948 ustanovila deväťročnú povinnú školskú dochádzku, v roku 1953 sa skrátila na osem rokov a v roku 1960 zase predĺžila na deväť rokov. Princíp jednotnej školy sa zachovával až do roku 1990, ako školy s minimom voliteľných predmetov, centralisticky riadenej štátom. V roku 1976 bol vyhlásený program povinnej desaťročnej školskej dochádzky s osemročnou základnou školou a na ňu naväzujúcou sieťou stredných odborných učilíšť, stredných odborných škôl a gymnázií. Legislatívne ho zabezpečoval Zákon č. 29/1984 o sústave základných a stredných škôl. Byrokratické riadenie škôl, ktoré ku každej inovácií vyžadovalo súhlas ministerstva znížilo tvorivosť škôl a učiteľov.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.