referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Bankovníctvo
Dátum pridania: 13.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ewelinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 854
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 
1.definujte bankovú sústavu v SR
2.vysvetlite pojmy banka, úrok, úver
3.popíšte postavenie a úlohy centrálnej banky
4.ilustrujte na príklade podnikateľa Mareka Boháča postup pri vybavovaní žiadosti o úver v komerčnej banke. Podnikateľ uvažuje použiť úver na obstaranie chladiarenskej techniky
5.vysvetlite mu zároveň úlohu a formy elektronického bankovníctva
6.porovnajte výhody a nevýhody jednotlivých druhov platobného styku
7.zhodnoťte využitie jednotlivých druhov prevodných príkazov

-je to súhrn bankových inštitúcií a vzťahov medzi nimi
-je zložkou NH, jej štruktúra závisí od vyspelosti ekonomiky
-v SR je dvojstúpňová:

1.EMISNÁ BANKA

-centrálna, ústredná, ceduľová
-banka bánk, banka štátu, v SR je to NBS

2.KOMERČNÁ BANKA

-ostatné banky vzhľadom na ich funkciu, obchodné banky

Banka

-je PO založená ako a.s.
-o udelení bankového povolenia rozhoduje NBS po dohode s ministerstvom financií
-ZI je min. 500 mil., len v peňažnej forme

Úver

-poskytnutie peňažného prostriedku, ktoré banka poskytuje klientom na určitú dobu za určitú náhradu
-náhrada predstavuje úrok
-predstavuje záväzok dlžníka zaplatiť banke svoj dlh spolu s dohodnutým úrokom

Úrok

-úrok platí banka vkladateľovi za zapožičanie peňazí
-výška úroku závisí od doby, na ktorú sa vklad banke požičal

Úlohy centrálnej banky:

-určuje menovú politiku
-vydáva bankovky a mince
-riadi peňažný obeh
-koordinuje platobný styk a zúčtovanie bánk
-vykonáva dozor nad bankovými činnosťami
-vykonáva funkciu pokladnice štátneho rozpočtu
-zabezpečuje emisiu a umiestnenie štátnych cenných papierov
-riadi devízové hospodárstvo štátu
-riadi medzinárodný platobný styk
-je zodpovedná za kvalitu a vývoj meny, na to musí mať právomoci nezávislé od vlády
-hlavným cieľom NBS je udržanie cenovej stability

Úlohy obchodných bánk:

-prijímanie vkladov
-poskytovanie úverov
-prijímanie dočasne voľných prostriedkov od tých subjektov, ktoré ich uvoľnili a sprostredkuje ich tým, ktoré predstavujú po nich dopyt
-hlavným cieľom je dosahovanie zisku
-poradenské služby
-vykonávanie hypotekárnych obchodov
-zabezpečuje finančný leasing
-zmenárenská činnosť
-vydávanie a správa platobných prostriedkov /karty, šeky../

NBS

-bola založená zákonom o NBS ako emisná banka Slovenska
-je PO, so sídlom v BA, nezapisuje sa do OR
-nie je komerčne orientovaná
-hl. cieľom je udržiavanie cenovej stability
-pri rešpektovaní hlavného cieľa podporuje hospodársku politiku štátu, svoje úlohy zabezpečuje nezávisle od vlády
-orgány:

Banková rada – guvernér, viceguvernér 2, vrchní riaditeľ 2, ďalší členovia 3
Direktórium NBS –viceguvernér, vrchní riaditelia
                         -na realizáciu menovej politiky používa:

1.priame nástroje

-stanovenie min. úrokových sadzieb z vkladov
-stanovenie max. úrokových sadzieb, ktoré obchodné banky poskytujú
-stanovenie max. rozsahu poskytovania úverov

2.nepriame nástroje

-stanovenie minimálnej miery povinných rezerv
-operácie na voľnom trhu
-diskontná sadzba

-zákon o NBS umožňuje emisnej banke vykonávať:

1.obchody s bankami

-vedie účty bánk a prijíma ich vklady
-predáva bankám alebo nakupuje od nich cenné papiere

2.obchody so SR

-NBS vystupuje ako banka štátu
-vedie príjmové alebo výdavkové účty štátneho rozpočtu
-dáva do predaja štátne dlhopisy a vykonáva ďalšie činnosti s nimi spojené

Aktívne operácie bánk

-banka vystupuje ako veriteľ
-činnosti, v dôsledku ktorých sa mení objem aktív

Pasívne operácie bánk

-banka vystupuje ako dlžník

Aktívne operácie banky

a)úverové operácie

krátkodobé úvery – kontokorentný, eskontný, lombardný, spotrebný
stredno a dlhodobé – emisné pôžičky, hypotekárny úver, spotrebný úver

b)investičné operácie

Pasívne operácie banky

-vklady a pôžičky
-vklady –na požiadanie /od podnik. subjektov, vklady obyvateľstva, vlády a miestnych orgánov, bánk, ostatné vklady.../
-úsporné vklady /účty majetkového sporenia, stavebného sporenia, poistného sporenia/
-termínované vklady
-vkladové listy
-pôžičky

Postup pri vybavovaní žiadosti o úver

-klient si vyberie banku na základe informácií o podmienkach úveru /úroky, doba platnosti, výška úveru/
-predloží banke písomnú žiadosť, banka ju skontroluje a požiada o doplnenie údajov
-banka analyzuje žiadosť a vyhodnotí riziko
-prerokuje s klientom podmienky úveru a záruky
-pripraví návrh rozhodnutia o úvere
-kompetentný pracovník banky rozhodne o poskytovaní úveru
-pri podpísaní zmluvy banka otvorí účet na čerpanie úveru
-poverený pracovník kontroluje čerpanie a splácanie úveru
-pri porušení účelovosti môže banka od zmluvy odstúpiť
-pri nesplácaní banka stanoví opatrenia podľa podmienok v zmluve

Elektronické bankovníctvo

-je jednou z najefektívnejších služieb pre podnikateľské subjekty
-ide o zjednodušenie komunikácie medzi bankou a klientom
-je to pohodlné vykonávanie platobného styku z domu, firmy...
-vysoká bezpečnosť
-pohodlné zadávanie príkazov
-prístup klienta k rôznym bankovým informáciám
-aktuálne info o stave účtu

Homebanking

-potrebný je pc a modem
-banka mu poskytne softvér

Interrnetbanking

-obdoba homebankingu na vyššej úrovni
-stačí internetový prehliadač
-banka mu dá identifikačný kód

Telephonbanking

-verejné telefónne číslo
-len pasívne operácie

Mailbanking

-pomocou emailovej schránky

Smsbanking

-pomocou telefónu ho banka informuje o vykonaných operáciách
 
Podobné referáty
BANKOVNÍCTVO SOŠ 2.9582 2364 slov
Bankovníctvo SOŠ 2.9415 5520 slov
Bankovnictvo 2.9832 3398 slov
Bankovníctvo 2.9663 8796 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.