Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Islam

Islam

Islam patrí k jednému z najrozšírenejších náboženstiev na svete. Islam znamená podriadenie sa božej vôli. Vyznavači islamu sa nazývajú moslimovia. Islam založil prorok Mohamed v 7. storočí nášho letopočtu. Islamské náboženstvo je založené na viere, že existuje iba jeden milostivý boh – Alah. Poznať boha je hlavnou a najdôležitejšou úlohou moslima. Mohamed je mnohokrát nesprávne považovaný za zakladateľa islamu. Veľa moslimov pokladá zjavenie Koránu (posvätnej knihy moslimov) za jeho vznik. Okrem Alaha Korán uznáva aj prorokov: Abraháma, Mohameda, Mojžiša, Noa a dokonca aj Ježiša. Mohamed sa narodil na Arabskom poloostrove v meste Mekka. V tomto meste sa nachádza svätý chrám nazvaný Kaaba. Moslimovia z celého sveta sa pri ňom schádzajú. Počas 12 mesiaca (islamského roka) musia veriaci vykonať púť do Mekky. Ku jedným z obratov, ktoré sa konajú v Mekke, patrí aj obísť 7- krát Kaabu a pomodliť sa pri nej. Aké myšlienky prorok povedal a urobil, ľudia zaznamenávali, učili sa ich naspamäť a odvolávali sa na ne. Boli ako základne zdroje moslimských povinností. Ľudia tiež študovali a vykladali korán a prorocké správanie. Vďaka tomu po Mohamedovej smrti vzniklo asi 7 ďalších verzií koránu. Tie boli rozvezené do Egypta, Sýrie a Iraku. Moslimovia majú však aj svoje pravidlá a zásady, podľa ktorých sa riadia. Najdôležitejšie z nich sa nazývajú Päť stĺpov viery.:
1. niet iného Boha ako Alaha a Mohamed je prorokom.
2. tí, ktorí si to môžu dovoliť, sú povinní každý rok zaplatiť daň za chudobných.
3. Každý deň sa 5x pomodliť s tvárou obrátenou k mestu Mekke.
4. Počas mesiaca Ramadán dodržiavať pôst.
5. Ak je to možné, vykonať aspoň raz za život púť do Mekky.
Ramadán je mesiac, kedy moslimovia “nič nerobia“ ( nejedia, nepijú, nepracujú...). Jedine po zotmení sa môžu mierne najesť a napiť.

Islam má množstvo podôb, no základom je stále tá istá myšlienka – viera v Alaha a jeho poznanie.

Použitá literatúra: Všeobecná encyklopédia pre mladých, základy náboženstva: Islam

Autor:.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk