referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Streda, 25. mája 2022
Islám - k histórii a aktuálnym otázkam náboženstiev
Dátum pridania: 03.02.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lister
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 3 388
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 20m 40s
Pomalé čítanie: 31m 0s
 

/LXV/
Súra 17
Noční cesta

Ve jménu Boha milosrdného, slitovného


Verše 24/23 až 41/39

24/23 Pán tvůj rozhodl, abyste nikoho kromě Něho neuctívali a abyste rodičům dobré prokazovali. A jestliže jeden či oba z nich u tebe zestárnou, neříkej jim „Fuj !“ a neodbývej je stroze, nýbrž mluv s nimi slovem laskavým !
25/24 Skloň k nim oběma z milosrdenství křídla pokory a řekni: „Pane můj, smiluj se nad nimi oběma, tak jako oni mě vychovali, když jsem byl malý !“
26/25 Pán váš nejlépe ví, co v duších vašich je a jste-li zbožní
27/25 On věru ke kajícníkům je odpouštějící.
28/26 A dávej příbuznému po právu, a také chuďasovi a po cestě Boží jdoucímu, však nerozhazuj rozhazováním,
29/27 vždyť marnotratní jsou bratři satanovi a satan byl vůči Pánu svému nevděčný.
30/28 Jestliže se od nich odvrátíš čekaje na milosrdenství Pána svého, ve které doufáš, potěš je alespoň slovem útěšným !
31/29 A neměj ruku svou přivázanou ke krku svému ani ji nerozevírej příliž široce, abys nebyl pomlouván a neupadl v nouzi.
32/30 Pán tvůj otevřenou rukou uštědřuje obživu anebo ji odměřuje, komu chce, neboť On dobře je zpraven o služebnících svých a jasně je zří.
33/31 Nezabíjejte děti své z obavy před zchudnutím, vždyť My jim i vám obživu uštědříme. A jejich zabíjení je hříchem velikým.
34/32 A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je i špatná cesta.
35/33 A nezabíjejte osoby, jež Bůh zakázal zabíjet, leda podle práva. A byl-li někdo zabit nespravedlivě, dali jsme jeho nejbližšímu pravomoc jej pomstít, nechť však při zabití nepřehání, vždyť zajisté mu bude pomoženo. 36/34 A nepřibližujte se k majetku sirotka, leda způsobem co nejlepším, pokud nedosáhne dospělosti. Dodržujte věrné závazky své, neboť žádáno bude zúčtování o závazku !
37/35 A buďte spravedlivý v míře, když odměřujete, a važte vahami přímými – to pro vás je lepší i nejlepší co do výsledku.
38/36 A nenásleduj to, o čem vědění nemáš, vďyť sluch, zrak i srdce budou všechny žádány, aby počet vydaly.
39/37 A nevykračuj si po zemi troufale, vždyť zemi nemůžeš rozpoltit a nedosáhneš výškou svou hor vrcholku.
40/38 To všechno je špatností u Pána tvého a je mu to odporné.
41/39 A toto je část toho, co vnukl ti Pán tvůj z moudrosti své. A nedávej vedle Boha božstvo jiné, bys nebyl do pekla uvržen, potupen a zatracen. (str. 252 – 262)

Komentář: jedná se o převyprávěný Mohamedův sen (proto „noční cesta“) a Mohamed zde v citované pasaži určuje zásady, jakými by se měli muslimové řídit. Podobnost se zásadami křesťanského Desatera (srv.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.