referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Nedeľa, 22. mája 2022
Techniky sociologického výskumu
Dátum pridania: 25.09.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: anoukk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 029
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 

1. Vymedzenie základného pojmu

Sociologický výskum je cieľavedome organizovaný a účelne vymedzený celok bádateľských úkonov. Ich cieľom je preskúmať vybraný výsek sociálnej skutočnosti s použitím empirického materiálu.

Sociologický výskum sa vyznačuje systematickosťou, cieľavedomosťou, plánovitosťou a prepracovanosťou. Je nástrojom a prostriedkom sociologického poznávania.

Výskumný postup pozostáva väčšinou z týchto základných krokov:

1. vymedzenie výskumného problému,
2. štúdium literatúry,
3. formulácia výskumných hypotéz,
4. voľba metodiky výskumu,
5. zber empirických údajov,
6. analýza zozbieraných údajov,
7. formulácia záverov.

Medzi základné výskumné otázky patria:

a) faktické otázky (aký sociálny jav sa vyskytol),
b) komparatívne otázky (kde sa jav vyskytol),
c) vývojové otázky (kedy sa jav vyskytol),
d) teoretické otázky (prečo sa jav vyskytol).

Sociologický výskum sa začína voľbou výskumného problému a formuláciou pojmového rámca, nasleduje výber skúmaného súboru a výber metódy zberu dát. Po zbere dát v teréne nasleduje kontrola a čistenie dát pred zápisom do elektronickej podoby, potom analýza, interpretácia a prezentácia výsledkov a záverov výskumu.

2. Druhy sociologického výskumu

Vo výskumnej práci si v závislosti od problému, ktorý skúmame vyberáme aj primeraný druh výskumu. Preto rozlišujeme viacero druhov sociologických výskumov.

Sú to:

a) podľa určenia výsledkov výskumu: základný, aplikovaný,
b) podľa skúmanej vzorky: vyčerpávajúci, reprezentatívny,
c) podľa vedeckého cieľa výskumu: popisný, komparatívny, vysvetľujúci,
d) podľa komplexnosti výskumu: komplexný, sondáž, pilotáž, prieskum,
e) podľa časového vymedzenia: jednorazový, panelový, longitudinálny.

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.