referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Nedeľa, 28. novembra 2021
Judaizmus
Dátum pridania: 12.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: werushik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 327
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 9.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 15m 20s
Pomalé čítanie: 23m 0s
 
PESACH - prvý z troch židovských sviatkov, počas ktorého pútnici prichádzali do Jeruzalema aby v chráme obetovali prvotiny. Slávi sa v jarnom mesiaci nia (marec - april) a preto sa nazýva aj sviatkom jari. Jeho pôvodný roľnícky charakter bol historizovaní a sviatok sa stal pripomienkou vyslobodenia Židov z egyptského otroctva. Peach sa začína domácim obradom nazývaným seder, v tomto čase sa je maces. V synagóge sa prečíta Pieseň piesní, ktorá sa chápe ako vyjadrenie Božej lásky k Izraelu.

CHANUKA - zasvätenie; 8-dňový židovský sviatok slávený v decembri. Je označovaná aj ako sviatok svetiel. Je to pôvodne oslava víťazstva Židov vedených Makabejcami nad vojskami Antiocha IV. Epifana (znovu zasvätenie chrámu a vznik samotného židovského štátu). Neskôr sa Chanuka spojila s legendou o nájdenom džbániku s čistým olejom: množstvo oleja potrebného na chrámovú lampu na jednu noc vystačilo na celých 8 dní. Charakteristický postupným zapaľovaním osemramenného svietnika (chanukija).

OBRIEZKA (obrad brit mila) – chirurgické ostránenie predkožky. Vykonáva sa z náboženských a hygienických dôvodov. Jedným z najčastejších zdravotných dôvodov obriezky je fimóza. Základný obrad, určujúci príslušnosť muža k židovskému náboženstvu je vonkajším symbolom zmluvy medzi Bohom a Židmi, ktorých si Boh vyvolil za svoj národ. Robí sa spravidla v 8 deň po narodení dieťaťa. Nevykonanie rituálu obriezky je ťažké previnenie a má za následok vylúčenie zo spoločenstva s Bohom.
Podľa židovských pravidiel je chlapec považovaný za dieťa do 13-eho roku života, nasleduje obrad bar micva (syn zákona) po ktorom sa chlapec považuje za dospelého. Tento obrad sa koná v synagóge, chlapec prednesie reč, v ktorom ďakuje svojim rodinám za výchovu, potom je predvolaný k Tóre ako dospelý.

Židovská svadba sa odohráva podľa rituálneho zvyku. Súčasťou je spísanie svadobnej zmluvy (ketuba). Svadba nie je viazaná na synagógu. Podľa židovského chápania je prípadný rozvod pomerne jednoduchý.

Poslednou zástavkou človeka na zemi je pohreb. Židovský pohreb sa vyznačuje jednoduchosťou. Nepochováva sa v sobotu ani vo sviatok. Smútok sa dodržiava spolu 37 dní.

Prúdy židovstva:
1. Chasidizmus - toto mysticky ladené náboženské hnutie sa objavilo v 18. storočí a veľmi rýchlo sa šírilo. Pôvod má vo východnej Európe. Chasidi zdôrazňujú oddanosť náboženstvu, majú vlastné bohoslužby, nosia osobité čierne odevy. Najsilnejšie je toto hnutie v Izraeli a v USA.
2. Reformované židovstvo - vzniklo v 19. storočí medzi nemeckými Židmi. Rozšírilo sa aj do USA. Americkí reformovaní Židia definovali svoje hnutie ako náboženské a nie národné.
3. Konzervativizmus - konzervatívny Židia sú strednou cestou medzi ortodoxiou a benevolentným reformovaným židovstvom. Snaží sa zlúčiť národné kultúry hostiteľských krajín so židovskou kultúrou.
4. Aškenázki a sefardskí Židia
5. Rekonštruktualizmus
6. Karaiti
7. Samaritáni
8. Falaša

Menora je sedemramenný svietnik, spolu s Dávidovou hviezdou jeden zo symbolov judaizmu. Patril k výbave tabernákula (hebr. miškan), prenosnej svätyne Izraelitov počas putovania púšťou a neskôr aj Jeruzalemského chrámu. Údajne symbolizuje horiaci ker, z ktorého prehovoril Boh k Mojžišovi. V širšom zmysle sa môže ako menora označovať akýkoľvek druh svietnika, ktorý sa používa v judaizme. Menoru možno nájsť aj na víťaznom oblúku cisára Tita, znázorňujúcom zničenie Chrámu v roku 70. Dnes je súčasťou štátneho znaku štátu Izrael.

KABALA: Slovo kabala je odvodené zo židovského slova „kábal“, ktoré znamená niečo prijať, ústne niečo predať, zdeliť. Pôvodne sa vzťahuje na ústnu židovskú tradíciu, obdržanú po zničení druhého jeruzalemského chrámu. Historicky sa traduje, že toto učenie prijal Mojžiš na Sinaji zároveň s Tórou ako tajné učenie, prístupné len zasväteným. Niektorí kabalisti odvodzujú kabalu od praotca Abraháma, niektorí dokonca od Adama. V súčasnosti sa pod tento pojem skrýva množstvo neuchopiteľných mystických myšlienok, prúdov, tajných (ezoterických) vedomostí. Je jedným z množstva pilierov (okrem astrológie, alchýmie, numerológie a. i.) západných ezoterických a okultných náuk. Je kabala pravdivá? Stojí na biblickom základe? Nie. V skutočnosti celý biblický odkaz svätosti a lásky k blížnemu, je kabalou obrátený a predefinovaný. Kdekoľvek nám Biblia pripomína potrebu zápasiť s hriechom a obrátiť sa k Bohu v skutočnom pokání, nás kabala učí, že my sami svojím správaním môžeme ohraničiť Boha. Kabalistické mystické konštrukcie vybavujú človeka silami, ktoré nemá. Boh sa stáva ľudskou vierou poháňaným kozmickým strojom, ktorým môžeme manipulovať (Kabbalah: Fact or fiction, by Lev Leight). Kabala nás učí, že človek zohráva hlavnú úlohu vo vykúpení sveta. To je v príkrom rozpore s jednou z hlavných biblických myšlienok, ktorá jasne hovorí, že Boh sám bude strojcom našej spásy a nástrojom nášho vykúpenia. Kto v súčasnosti propaguje kabalu? Ak si ju prepíšeme do konkrétnejšej roviny, môžeme sa pýtať, kto zarába peniaze na myšlienkach, kurzoch a tovare, založenom na tomto mystickom učení? Ako príklad uvediem kabalistické centrum v Los Angeles, ktoré vedie rabín Berg. Centrum predáva okolo 250 produktov na podporu a obohatenie štúdia kabaly. Od červených šnúrok (na odvrátenie diablovho oka), cez samým rabínom Bergom špeciálne posvätenú vodu, kurzy na získanie materiálneho blahobytu, či liečenie rakoviny až po drahé astrologické knihy. Tu sú niektoré vyjadrenia samotných židov. Židovský rabín Schochet sa o knihe Zohar (jeden zo základných spisov kabaly), ktorú centrum predáva za cca 18 000 Sk vyjadril: „Tieto knihy sú zo židovského hľadiska úplne bezcenné a strašne predražené“. Avraham Brandwein, syn, významného kabalistu rabína Yehuda Brandweina z Jeruzalema, u ktorého Berg študoval, o ňom hovorí: „Nemá s naším seminárom nič spoločné, v žiadnom ohľade, formou či obsahom“ (David Rowan, Evening Standard, England, Oct. 3, 2002). Tvárou k odpovediam, ktoré kabala podáva, ma po celú dobu napadá odpoveď, ktorú si vypočuli Tomáš s Filipom tesne pred Ježišovou smrťou: Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježíš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba ak cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježíš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma? Kto vidí mňa, vidí Otca."

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Judaizmus SOŠ 2.9436 3841 slov
Judaizmus SOŠ 2.9309 1934 slov
Judaizmus GYM 2.9738 170 slov
Judaizmus 2.9860 3276 slov
Judaizmus GYM 2.9829 1254 slov
Judaizmus 2.9720 1254 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.