referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oskar
Pondelok, 8. augusta 2022
Filozofia - Grécko
Dátum pridania: 24.02.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dodoslav
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 082
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 30s
Pomalé čítanie: 11m 15s
 

skupina - starší
- Agnosticizmus a nihilizmus
Gorgias z Leontín - “Nič nejestvuje, ak aj niečo jestvuje je to nepoznateľné, ak aj je to poznateľné nedá sa to vyjadriť a vysvetliť”
- vzniká eristická dialektika - umenie vedenia sporu
Likoforón a Alkimadas - “Všetci ľudia sú si rovní, urodzenosť je výmysel”
Trasymachos - relatívnosť poznatkov, etických noriem
- “Spravodlivé je to čo je prospešné silnejšiemu”
Klasické obdobie
Sokrates - * Atény, syn sochára a babice Frinarety, sochár, rybár, moc sa nestaral o rodinu
- dialektika - umenie vedenia sporu
- filozifia prírody, matematik, politik, moralista, súčasník sofistov
- neskôr vyhlasoval že skúmať prírodu je bezbožné
- každý má poznávať seba samého, “Viem, že nič neviem”
- racionalistická etika - človek musí žiť cnostne  musí poznať cnosť, zlo pramení z nevedomosti
- bol nepohodlný  3 reči na súde - proti obvineniu, po uznaní viny, po uznesení rozsudku
- chcel byť doživotne hostený na štátne trovy, bol odsúdený na smrť, odmietol újsť, bol popravený
Platón (pôvodne Aristokles) - vzdelaný, cestoval, ovplyvnený Sokratom, Pytagorom, bol otrok
- dialektika - umenie vedenia sporu
- diela - Hostina, Fajdón, Zákony o štáte
- predstaviteľ objektívneho idealizmu 2 skutočností == dualizmus
1) pravé bytie - svet ideí - duchovný charakter: večný, nemý, dokonalý,
hierarchický charakter: idea dobra
2) hmotné bytie - hmotný svet, druhotný, obraz, tieň 1)
- duša - 3 časti : rozumová (múdrost, cnosť; vládci, filozofi),
vášnivá (mužnosť; vojaci),
žiadostivá (stiedmosť; remeselníci)
- poznanie - zmyslové (mienka), abstraktné (podstata)
- idea - spomínanie duše na svet ideí
- etika - cieľ: dosiahnuť štastie, priblížiť sa idei dobra
- cnosť- harmónia jednotlivých častí duše
- rozhodjúca cnosť- múdrosť
- spravodlivosť - dodržiavať poriadok
Arisoteles zo Stageiry - žiak Platóna (Platón je mi priateľom, ale väčším mi je pravda)
- hmotný svet existuje, ale nie je odrazom žiadnych ideí
- ideje existujú vo svete samom - tvar, farba
- 4 druhy príčiny : 1. Látka - materiálna
2. Forma - duchovný princíp
3. Pôsobiaca príčina
4. Vnútorná príčina
- “Každá jedinečná vec je jednota látky a formy, je nezničiteľná, skutočnou sa stáva spojením s formou (látka je pasívna, forma je aktívna) “  duchovný princíp
- možnosť spojenia látky s formou spôsobuje pôsobiaca príčina
-Vnútorná príčina  pohyb je neoddeliteľnou súčasťou hmoty, nekonečný, vznik, zanik, prechod z jedného do druhého, rast  druhy pohybov
- gnozeológia - obecné nemôže byť oddelené od zvláštneho (ovocie odbanánov, hrozna, …)
- základ poznania - zmyslové poznanie, na ňom je založené rozumové poznanie
- hodnotenie činu záleží od cieľa, konečným cieľom je dobro, ktoré je najväčším šťastím - cnosť
- cnosti - intelektuálne (múdrosť), etické (rozvaha)
- názory na štát - je najlepšie usporiadaný, aby mohol človeka vychovávať a viesť ho k štastiu
- základom je rodina, súkromné vlastníctvo, otroctvo
- vládne len zákon, ktorý má zaručiť dobro
- 3 dobré formy vlády (moc slúži celej spoločnosti) - monarchia, aristokracia, polythea
- 3 zlé formy vlády - tyrania, oligarchia, krajná demokracia
- kozmologická teória - geocentrická, 4 zákl.prvky: voda, oheň, vzduch, zem + éter
- zosimetrizoval a utriedil vedecké poznanie, stredoveká filozofia z neho vychádza
- “Rozjímanie o božej dokonalosti je oveľa dôležitejšie, ako skúmanie materiálneho sveta”.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.