referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Štvrtok, 19. mája 2022
Filozofia - Stredovek
Dátum pridania: 24.02.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dodoslav
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 477
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 10m 40s
Pomalé čítanie: 16m 0s
 

)
vplyv: cirkev - majetok, pôda, politická moc, vrstva nesúca vzelanosť
antika - Aristotelova autorita  stagnácia vedy
 antický ideál: človek praktický, neodriekiekavý  stredoveký ideál: asketizmus
 boj medzi nominalistami a realistami: podstata sporu - reálna existencia všeobecných pojmov
realisti: všeobecné pojmymajú objektívnu existenciu (nezávislú na ľudskom myslení)
nominalisti: všeobecné pojmy sú len fikcie
Patristika ( 5. st. n.l. - 8. st. n.l. )
 patristi = apologetici  neskôr boli považovaní za kacírov
Augustínus Aurélius
teória štátu - cirkev = štát boží, vývoj dejín = boj medzi svetským a božím štátom
svetský štát má len zmysel, ak nie je v rozpore s božským štátom
ontológia - filozofia = má byť oporou viere, dualizmus, determinizmus
človek (telo a nesmrtelná duša) - odraz boha
etika - duša - je obdarená vôlou a zameraná na najvyššie dobro
cnosť je rozhodujúca, najvyššia cnosť - láska k bohu
zlo (nedostatok dobra)  vina, hriech, trest = odňatie najvyśšieho dobra

Scholastika ( 9. st. n.l. - 15. st. n.l. )
Tomáš Akvínsky
ontológia - objektívny idealizmus: “boh stvoril svet z ničoho podľa svojej vôle
a hierarchicky ho usporiadal”, látka - pasívny, forma - aktívny princíp
gnozeológia - poznanie - zmyslové - základ všetkého poznania
rozumové - umožňuje hlbšie pochopenie
zjavením - dopĺňa pravdu rozumu
 cieľ = poznať pravdu (boha)
etika - hovorí o dobre a slobode
sloboda = človek môže na základe svojej vôle voliť medzi viacerími dobrami
“morálny človek - je zameraný na to najvyššie dobro” (=boh)
“morálne hodnotenie závisí od cieľa”
cnosť - prostriedok na dosiahnutie najvyššieho dobra
cnosti - prirodzené (rozvaha, múdrosť, spravodlivosť…)
dané bohom (viera, láska, nádej…)
viera = vrchol morálky

Renesančná filozofia
vznik: severné Taliansko
 15. a 16. st.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.