referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
OV - Zhrnutie učiva (I. polrok) základných škôl (od štátna moc deliteľná tromi po Sme "Euroobčania")
Dátum pridania: 22.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: DGDia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 166
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 

Štátna moc deliteľná tromi

Moc v štáte je rozdelená na 3 nezávislé zložky:

 • Zákonodarnú
 • Výkonnú
 • Súdnu

Zákonodarná moc:
-tvoria ju štátne orgány vytvárajúce pravidlá, ktorými sa riadi spoločnosť. V minulosti to boli cisári a králi dnes sú to parlamenty, parlamenty môžu byť: jednokomorové (SR) a dvojkomorové (CR).
-úlohy parlamentu:

 1. príjať a meniť ústavu
 2. príjmať a meniť zákony
 3. schvaľovať štátny rozpočet
 4. posudzovať činnosť vlády

Výkonná moc:
-tvoria ju kabinety ministrov, vláda, a iné vysoké štátne úrady a prezident
-úlohy vlády:

 1. príjmať nariadenia na realizáciu zákonov
 2. predložiť parlamentu programové vyhlásenie
 3. pripraviť návrhy zákonov parlamentu
 4. dojednávať a pripravovať medzinárodné zmluvy

Súdna moc
-rozhoduje spory a trestá zločiny

Základný zákon štátu – Ústava Slovenskej republiky (1.9.1992)
-Ústava sa skladá z: preambuly - história, ciele a hodnoty krajiny; 9 hláv, 156 článkov
1. Hlava - Slovenská republika definovaná ako zvrchovaný, demokratický a právny štát
2. Hlava - Základné ľudské práva a slobody
3. Hlava - Hospodárstvo.
4. Hlava - Územná samospráva
5., 6., 7. Hlava - Zákonodarná, výkonná a súdna moc.
8. Hlava - Prokuratúra
9. Hlava - Záverečné ustanovenia

Kto nám vládne – výkonná moc SR
Vláda je zbor ministrov na čele s jej predsedom, ktorého vymenúva a odvoláva prezident SR.
Prezident (hlava štátu): Občania ho volia v priamych voľbách na 5r.. V ústave má vymedzených 19 právomocí.

Kto a ako spravuje veci verejné v mojej obci. Miestne orgány štátnej správy a miestna samospráva.
SR- má 8krajov kde sú vytvorené krajské úrady od 1. 1. 2004 vznikli obvodné úrady, tzv. úrady špecializovanej štátnej správy, orgány miestnej územnej samosprávy, vyššie územné celky VÚC.
Na čele obce je primátor alebo starosta ktorého s poslancami obecného / mestského zastupiteľstva zvolia občania v komunálnych voľbách.

Úlohy súdnej a kontrolnej moci. Postavenie polície a armády v SR.

Spory občanov - nezávislé a nestranné súdy.

Sudcovia – sú menovaný prezidentom, nepodliehajú žiadnej inej moci

Ustavný súd SR- má osobitné postavenie, tvorí ho 13 sudcov, ktorých menuje prezident na obdobie 12 rokov. Rozhoduje o tom, či sú zákony v súlade s ústavou a o možnom poškodení základných ľudských práv.

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.