referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Štvrtok, 8. decembra 2022
Predchádzanie konfliktom
Dátum pridania: 18.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ogi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 889
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
Konflikty všeobecne

Konflikt je každý hodnotový rozpor, názorový rozpor, stret protichodných motívov alebo snáh dvoch alebo viacerých strán.
Konflikt medzi skupinami môže vzniknúť aj vtedy, keď sa tieto skupiny snažia o dosiahnutie rôznych cieľov, ale k ich realizácii chcú použiť tie isté prostriedky. Pri konflikte existuje vždy vedomie o protivníkovi, jasná definícia situácie, v ktorej je protivník definovaný práve rozdielmi v snahách a cieľoch.


Delenie konfliktov

Konflikty vnútorné - k nim dochádza v rámci osobnosti. To znamená, že na príčine sú vnútorné motívy, pudy, morálka atď.
Konflikty vonkajšie - dochádza k nim pri strete dvoch alebo viac jedincov, a pri strete pracovných kolektívov.
Z hľadiska interpersonálneho, konflikty môžeme rozdeliť na:

-konflikty predstáv
-konflikty názorov
-konflikty postojov
-konflikty záujmov


Konflikty v tíme

Konflikt je situácia, v ktorej existuje nesúlad medzi dvoma stranami (jednotlivcami alebo skupinami ľudí) v nejakej oblasti, pričom v tejto oblasti tieto dve strany majú spolupracovať. Konflikt v tíme nemusí byť vždy chápaný ako negatívny jav. Konflikt môže priniesť nové nápady a nové prístupy k organizácií a k riešeniu problémov. Môže pomôcť objaviť dôležité problémy a poskytnúť možnosti na zlepšovanie.

Keďže sa stále viac práce uskutočňuje v tímoch, vzrastá potreba riešenia konfliktov. Základom pre vznik konfliktu sú názorové rozdiely. Keď sa jednotlivci stretnú v tíme, rozdiely medzi nimi prispievajú k vzniku konfliktov. S konfliktami sa bežne stretávame. Ale vieme vlastne, aké sú príčiny jeho vzniku, ako ho čo najlepšie riešiť alebo čo robiť, aby vôbec nevznikol?


Ako predchádzať konfliktom

Úlohou manažmentu je starať sa predovšetkým o prevenciu, aby ku konfliktným situáciám nedochádzalo. Úplne sa však konfliktom vyhnúť nedá. Na riešenie konfliktných situácií existuje celý rad odporúčaní a prístupov. Len od manažéra závisí, ktorý si vyberie. Medzi dôležité opatrenia patrí napríklad preventívne rozmiestnenie pracovníkov nielen podľa ich odborných, ale aj charakterových a psychologických vlastností.

Ďalej je to vytváranie vyvážených pracovných skupín, tímov, vedených k orientácii na spolupatričnosť ku skupine, k lojalite k firme a podobne. Ťažké je riešenie tejto problematiky tam, kde zdrojom konfliktov je sám nadriadený, ktorý môže konflikty vyvolávať svojou prílišnou direktívnosťou až diktátorstvom, zlými osobnými vlastnosťami, neodbornosťou či nespravodlivým hodnotením.

Najjednoduchšie riešenie konfliktov je predchádzať im. Predchádzať problémom v tíme je možné pomocou dobrej tímovej spolupráce a dobrou prácou manažéra. Tímová spolupráca je nevyhnutná pre efektívnu prácu tímu ako celku. Tímová spolupráca vychádza zo spoločného cieľa a všetci členovia tímu musia vedieť, aká je ich úloha pri dosahovaní tohto cieľa. Pre dobrú tímovú spoluprácu a minimalizovanie rizika vzniku konfliktu je podľa dôležité, aby všetci členovia tímu:
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Marián Košč, Základy psychológie 2003, SPN Bratislava, ISBN 80-10-00202-X, Ondrej Žáry, Manažment v softvérovom inžinierstve, STU 2005
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.