Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Militarizácia

Militarizácia je jedným z globálnych problémov sveta. Hrozí najmä tým, že môže dôjsť k zničeniu celého sveta. Ale sú aj iné dôvody na zastavenie militarizácie sveta. Sú to obrovské výdavky na zbrojenie, ktoré, keby sa znížili, mohli by sa použiť na riešenie globálnych problémov. V súčasnosti mnohé organizácie a štáty militarizáciu podporujú. Sú to napríklad Európska únia, ktorej štáty sa zaviazali k „zdokonaľovaniu“ vojenskej kapacity, čo znamená, že zbrojenie je ústavným príkazom. Ďalšou takouto organizáciou je NATO, ktoré svojich členov taktiež žiada o zbrojenie. Mnohí ako dôvod uvádzajú terorizmus, proti ktorému sa treba brániť. Taktiež sa mnohé štáty zbroja kvôli tomu, že zbrane považujú za akýsi „dôkaz sily“. Militarizáciu niektoré štáty používajú ako zábranu pre emigrantov, a to tak, že zbroja hranice.

V minulosti bola militarizácia najmä kvôli 2 svetovým vojnám. Dnes je však výroba zbraní oveľa lacnejšia ako v minulom storočí, čo znamená, že zbrane už nebudú toľko vynášať.

Hrozbou je aj militarizácia polície, ktorá neraz svoju silu používa na nevinných občanov.

Treba teda povedať, že militarizáciu mnohé štáty zneužívajú na vlastné účely, čím dosť hrozí 3. svetová vojna, ktorá by mohla spôsobiť zánik sveta. Veľmi potrebná je konverzia. To znamená zníženie a postupné úplné zastavenie zbrojenia a využitie peňazí míňaných na militarizáciu pre civilné účely. Teda všetko je v rukách ľudí a mali by sa zamyslieť, či je výroba zbraní nevyhnutná, aby to nezistili príliš neskoro.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk