referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Blahoslav
Utorok, 21. marca 2023
Charta OSN - plné znenie
Dátum pridania: 09.03.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: treble
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 6 668
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 26.7
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 44m 30s
Pomalé čítanie: 66m 45s
 

Článek 16
V mezinárodní poručenské soustavě vykonává Valné shromáždění ty funkce, které mu ukládají kapitoly XII a XIII, zahrnujíc v to schvalování poručenských úmluv pro oblasti, které nejsou označeny jako strategicky důležité. Článek 17
1. Valné shromáždění projednává a schvaluje rozpočet Organizace. 2. Náklady Organizace nesou členové podle rozvrhu, jak jej určí Valné shromáždění. 3. Valné shromáždění projednává a schvaluje všechny finanční a rozpočtové dohody s odbornými organizacemi zmíněnými v článku 57 a zkoumá správní rozpočty takových odborných organizací tak, aby jim mohla dávat doporučení. HLASOVÁNÍ

Článek 18
1. Každý člen Valného shromáždění má jeden hlas. 2. O důležitých otázkách rozhoduje Valné shromáždění dvoutřetinovou většinou členů přítomných a hlasujících. K těmto otázkám patří: doporučení týkající se udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, volba nestálých členů Rady bezpečnosti, volba členů Hospodářské a sociální rady, volba členů Poručenské rady podle odstavce 1c článku 86, přijímání nových členů do Organizace spojených národů, ustavení členských práv a výsad, vylučování členů, otázky týkající se působení poručenské soustavy a otázky rozpočtové. 3. Rozhodnutí o jiných otázkách, zahrnujíc v to určování dalších druhů otázek, o nichž má být rozhodováno dvoutřetinovou většinou, činí se většinou členů přítomných a hlasujících. Článek 19 Člen Organizace spojených národů, který je v prodlení s placením svých příspěvků Organizaci, nemá právo hlasovat ve Valném shromáždění, jestliže se částka jeho nedoplatků rovná částce příspěvků, k nimž je povinen za předcházející dvě plná léta, anebo je-li vyšší. Valné shromáždění může přesto dovolit takovému členu, aby hlasoval, je-li přesvědčeno, že neplacení je způsobeno okolnostmi, které nejsou v moci tohoto člena. ŘÍZENÍ

Článek 20
Valné shromáždění se schází k pravidelným zasedáním ročním, a kdykoli toho poměry vyžadují, k zasedáním zvláštním. Zvláštní zasedání svolává generální tajemník na žádost Rady bezpečnosti nebo většiny členů Organizace spojených národů. Článek 21
Valné shromáždění se usnáší na svém jednacím řádu. Pro každé zasedání volí si předsedu. Článek 22
Valné shromáždění může zřídit pomocné orgány, které považuje za nutné k výkonu svých funkcí. KAPITOLA V
RADA BEZPEČNOSTI

SLOŽENÍ

Článek 23
1. Rada bezpečnosti se skládá z patnácti členů Organizace spojených národů. Čínská republika, Francie, Svaz sovětských socialistických republik, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Spojené státy americké jsou stálými členy Rady bezpečnosti.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.