referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Streda, 8. decembra 2021
Poisťovníctvo
Dátum pridania: 08.08.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 497
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 
Poistné - predstavuje cenu za poskytovanú poistnú ochranu. Poistné platí klient poisťovni počas poistnej doby. Výška poistného je limitovaná:
- cenou poisteného majetku,
- veľkosťou rizika,
- prirážkou na vlastné náklady poisťovateľa,
- ziskom poisťovne.

Poistná udalosť - strata, škoda, dožitie určitého veku, úmrtie počas poistnej doby.

Poistné riziko - je pravdepodobnosť vzniku nebezpečia alebo súhrnu takých udalostí, o ktorých sa vie, či a kedy vzniknú. Podstatou poistného rizika je náhodnosť. Členenie rizík:
 1. podľa výsledku pôsobenia:
  čisté riziko - jeho výsledkom je vždy len strata (krádež, živel, havária)
  špekulatívne riziko - výsledkom môže byť aj strata aj zisk (podnikateľské riziko)
 2. podľa ovplyvniteľnsti:
  ovplyvniteľné - človek ho môže aktívne ovplyvniť (úraz)
  neovplyniteľné - nedá sa celkom predvídať, nie je možné ho ovplyvniť zo strany človeka (živelné riziká)
 3. podľa poistiteľnosti rizika:
  a) poistiteľné riziká - sú to najmä čisté riziká
  b) ostatné riziká

Poistiteľné riziko musí spĺňať tieto podmienky:

 • identifikovateľnosť - jednoznačné určenie príčiny vzniku udalosti, ktorej výsledkom bude strata krytá poistením
 • vyčísliteľnosť straty - znamená, že vzniknutú stratu možno vyčísliť a zo strany poisťovne ju možno nahradiť. Výplata poistnej sumy pri vzniku poistnej udalosti ja tzv. poistné plnenie.
 • náhodnosť udalostí - spočíva v neurčitosti, že riziko kryté poistením sa negatívne prejaví a spôsobí stratu 
 • ekonomická únosnosť - závisí od podmienok existujúceho trhového mechanizmu

Základné funkcie poistenia:

 • primárna - prenos rizika na poisťovňu
 • akumulačno-redistribučná - na jednej strane sa tvoria rezervy z prijatého poistného a na druhej strane dochádza k výplate poistných náhrad v prípade poistnej udalosti
 • kontrolná - pôsobí počas celého poistného vzťahu, poisťovňa skúma rozsah poistnej udalosti, stanovuje výšku poistnej náhrady a hodnotí priebeh poistenia
 • stimulačná - spočíva v motivácii poisteného chrániť svoje záujmy uzatvorením konkrétneho druhu poistenia

Základné princípy poistenia:

Solidárnosť - všetci účastníci poistných vzťahov tým, že platia poistné vytvárajú poistné rezervy (sú to nazbierané peňažné prostriedky, kt. oisťovne používajú na úhradu škôd, kt. vznikli na základe uzatvorených poistných zmlúv).

Podmienená návratnosť - znamená, že poistný vzťah smerom od poisťovne k poistenému sa realizuje len na základe splnenia určitej podmienky = vzniku poistnej udalosti.

Neekvivalentnosť - znamená, že poistné náhrady nezávisia id výšky zaplateného poistného. Poistné náhrady môžu byť vyššie alebo nižšie ako je poistné, ktoré bolo doteraz zaplatené.

Základné činnosti poisťovne:

 1. poisťovacia - je to hlavná činnosť poisťovne. Zahŕňa všetky jej úlohy od uzatvorenia poistnej zmluvy až po jej zánik. K poisťovacej činnosti patrí aj:
  - sprostredkovateľská činnosť - vykonávajú ju sprostredkovatelia
  - zábranná činnosť - predstavuje preventívne opatrenia na znižovanie rizika a rozahu škôd. Uskutočňuje sa v týchto ofrmách: poskytovanie finančných príspevkov a úverov na preventívne opatrenia a zariadenia, výchova, propagačná činnosť.
 2. zaisťovacia - je činnosť, pri ktorej poisťovňa vstupuje do majetkových vzťahov s inými poisťovňami s cieľom rozložiť riziká
 3. činnosť súvisiaca s poistením - slúži na podporu a rozvoj poisťovníctva
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Poisťovníctvo SOŠ 2.9707 5150 slov
Poisťovníctvo SOŠ 2.9364 13225 slov
Poisťovníctvo SOŠ 2.9988 871 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.