referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Streda, 8. decembra 2021
Poisťovníctvo
Dátum pridania: 08.08.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 497
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 
Klasifikácia poistenia:

1. podľa záväznosti vzniku poistenia:
 • zákonné - zákon stanovuje povinnosť poistenia a aj všetky podmienky poistenia. V tomto prípade sa neuzatvára poistná zmluva. Právne normy upravujú tri druhy zákonného poistenia: - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, - poistenie zodpovednosti organizácie za škodu pri pracovnom úraze, - zdravotné a dôchdkové poistenie.
 • povinné zmluvné - vzťahuje sa na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone povolania na základe osobitných zákonov, napr.: civilného leteckého prepravcu, poľovníkov, audítorov a asistentov audítorov, komerčných právnikov, daňových poradcov, stomatológov, zverolekárov, autorizovaných projektantov, notárov, zdravotníckych zariadení.
 • dobrovoľné zmluvné - závisí len od poistníka a poisťovatea, či uzavrú poistnú zmluvu a na základe akých podmienok.

2. podľa doby platnosti:

 • dlhodobé - doba poistenia presahuje jeden rok, môžu sa dohodnúť na určitú alebo neurčitú dobu
 • krátkodobé - doba poistenia nepresahuje jeden rok

3. podľa miery rizikovosti:

 • rizikové - poistenia s podmienenou návratnosťou finančných zdrojov, znamená to, že existuje vysoká neurčitoať či vôbec nastane poistná udalosť. Patria sa poistenia majetku a zodpovednosti za škody.
 • rezervotvorné - je jednoznačne jasné, že poistná udalosť nastane. Sú to najmä životné poistenia na dožitie a úmrtie

Poistné odvetia

1. životné poistenie - spája sa s poistením osôb. V ňom poistený dostane vždy dohodnutú poistnú sumu, a to aj vtedy, keď z dôvodu poistnej udalosti nemá možnosť platiť dohodnuté poistné počas celej poistnej doby.

Riziká životného poistenia:

 • smrť poisteného
 • dožitie určitého veku
 • invalidita

Výšku poistného ovplyvňuje objektívna a subjektívna stránka rizika.

Subjektívna stránka - vyplýva z nebezpečenstiev, ktoré spočívajú v osobe poisteného. V poistnom sa priamo nevyjadruje (starostlivosť o svoje zdravie, o zdravie detí).

Objektívna stránka - má vplyv na výšku poistného. Medzi objektívne činitele patria predovšetkým: vstupný vek poisteného, doba trvania poistenia, doba a forma platenia poistného, výčka záväzku poisťovňe, počet poistených rizík, pravdepodobnosť úmrtia, dožitia, úrazovosť, sobášnosť, formy poistnej ochrany, čakacia doba (doba odloženia účinnosti poistenia), počet a výška režijných prirážok, výška ziskovej prirážky a ďalších prirážok, úrokový počet.

Druhy životného poistenia:

 • poistenie pre prípad dožitia
 • poistenie pre prípad úmrtia
 • dôchodkové poistenie

Úrazové poistenie - je špecifickým druhom poistenia osôb. Je to neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl alebo vlastnej sily poisteného, ktoré majú za následok trvalé alebo dočasné poškodenie zdravia alebo smrť. Uzatvára sa vždy spolu s niektorým druhom poistenia.

Poistenie sa realizuje ako:

 • poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu,
 • poistenie pre prípad smrti následkom úrazu,
 • poistenie času nevyhnutného liečenia následkov úrazu
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Poisťovníctvo SOŠ 2.9707 5150 slov
Poisťovníctvo SOŠ 2.9364 13225 slov
Poisťovníctvo SOŠ 2.9988 871 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.