referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Utorok, 7. decembra 2021
Poisťovníctvo
Dátum pridania: 08.08.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 497
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 
2. neživotné poistenie - vzťahuje sa na:
 • poistenie majetku - zameriava sa na škody, ktoré môžu vzniknúť na majetku FO alebo PO.
 • poistenie pre prípad zničenia alebo poškodenia vecí živelnou udalosťou,
 • poistenie budov,
 • poistenie domácností,
 • poistenie strojov a strojových zariadení,
 • poistenie motorových vozidiel,
 • poistenie pre prípad odcudzenia.

Pri poistení majetku výška poistného závisí od:

 • rozsahu škôd,
 • rozsahu záväzkou prevzatých poisťovňou.

poistenie zodpovednosti za škody - zahŕňa zodpovednosť za škody na živote alebo zdravý tretej osoby alebo za škody vzniknuté na veci patriacej tretej osobe.

Najvýznamnejšie je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Spočíva v tom, že poisťovňa hradí za poisteného vlastníka vozidla všetky škody, ktoré spôsobí týmto vozidkom iným osobám.

Ďalej sem patrí poistenie zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania.

Zaistenie - je systém ekonomických vzťahov, v ktorých poisťovateľ preberajúci poistné riziká ich určitú časť odovzdáva podľa dohodnutých podmienok zaisťovateľovi. Vždy sa realizuje na základe zaisťovacej zmluvy.

Úlohy zaistenia:

 • zvyšuje kapacitu poisťovne,
 • vytvára ekonomickú stabilitu poisťovne,
 • posilňuje platobnú schopnosť poisťovne.

Hlavná funkcia zaistenia spočíva v ochrane poisťovne, ochraňuje:

 • poistených pred náhlymi zmenami v nákladoch na kryti škôd,
 • poisťovacie spoločnosti proti značnému zníženiu, resp. strate vlastného kapitálu.

Rozlišujeme pojmy:

Vlastný vrub - je max. suma, ktorú je poisťovacia spoločnosť pripravená zaplatiť za škody, vzťahujúce sa na poistnú zmluvu.
Vlastný vrub môže byť daný ako:

 • percentuálna sadzba,
 • časť poistnej sumy podľa rizika,
 • suma (výška) škody.

VV = prijaté poistenie - postúpené poistenie

Cesia - je časť poistenia, ktorú poisťovateľ odovzdáva do zaistenia.

Cedent - poisťovateľ v zaistnom vzťahu .

Výška vlastného vrubu a cesie závisí od použitej formy zaistenia.

Zaistenie môže byť:

 • fakultatívne (dobrovoľné),
 • povinné (obligatórne)
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Poisťovníctvo SOŠ 2.9707 5150 slov
Poisťovníctvo SOŠ 2.9364 13225 slov
Poisťovníctvo SOŠ 2.9988 871 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.