Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podstata rodiny

Rodina a rodina

Rodina - fenomén známy v rôznych podobách od počiatku ľudstva. Kritizovaný i velebený. Zatracovaný i podporovaný. Znevažovaný i vážený. Zaznávaný i uznávaný.

Názory na rodinu, jej podstatu, funkciu a význam sa rôznili práve tak, ako sa menili názory človeka na seba a celý kozmos. Poznáme množstvo rôznych definícií toho, čo je to rodina, avšak žiadna definícia rodinu nevytvorí. A na dôvažok to, čo existuje ako rodina v právnom zmysle slova, ešte nemusí byť rodina v tom správnom zmysle slova.

Dostáva sa Vám do rúk prvé číslo časopisu RODINA A SPOLOČNOSŤ vydávaného Federáciou rodín za svetový mier na Slovensku. Cieľom tohto časopisu nie je iba pasívne informovať o Federácii rodín a jej aktivitách, ale aj aktívne prispievať k upevňovaniu povedomia o nevyhnutnosti rodiny pre naplnenie účelu života každého človeka a vytvorenie spoločnosti ako jednej veľkej, dobre fungujúcej rodiny. Toto sa však dá dosiahnuť jedine spoločným úsilím každého z nás na rodinnej úrovni, pretože to, čo sa „zaseje v rodine, sa žne v spoločnosti“.

Nie je žiadnym tajomstvom, že Federácia rodín vidí podstatu rodiny v aktívnej prítomnosti Rodiča ľudstva - Boha - v rodine. Pravá rodina je založená na Bohom požehnanom manželskom zväzku jedného muža a jednej ženy na večnosť, pričom Boh je centrom takéhoto manželstva a rodiny na ňom založenej.

Federácia rodín sa usiluje o obnovenie tohto ideálu rodiny, avšak založiť a vytvoriť pravú rodinu a následné pravú spoločnosť nie je jednoduché. Je to uvedomelý proces žitia vo všetkých existujúcich vzťahoch, ktorý si vyžaduje celého človeka.

Želám si, aby i tento časopis prispel k vytváraniu pravých rodín, a aby to, čo existuje ako rodina v právnom zmysle slova, bola rodina aj v tom správnom zmysle slova.

Vypracovala Clia

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk