Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Psychodiagnostika a psychoterapia

Psychodiagnostika, psychoterapia

Diagnostika:
Výkonové testy:
•meranie výkonu v určitej schopnosti založené na možnosti kvantifikácie, porovnávania výsledkov s normami
•objektívny ukazovateľ schopností
-testy inteligencie (verbálne, neverbálne - performačné) – úlohy char. pre urč. schopnosti
-pamäťové testy – rozsah pamäti
- vývinové testy – úlohy char. pre určité vývoj. obd., reakčný čas potr. na zvlád. výkonu
- testy pozornosti – koncentrácia, stálosť
Prístrojové metódy: hl. v psychol. laboratóriách, dnes aj počítačové testy
- meranie psychofyziologických premenných – dych, tep, tras prstov, elektroencefalografia
Projektívne testy: osoba sa premieta do svojich výtvorov
- doplnenie vety, kresba, vyjadrenia
Dotazníkové metódy:
•postoje, názory, záujmy, potreby, motívy, vzťahy, črty, vlastnosti
•škálovanie, alternatívna podoba – na zakrúžkovanie viac alternatív
•tansparentnosť = priehľadnosť

Metódy terapie:
racionálne – výklad a objasnenie príčin ochorenia, podstaty, zmena pacientovho postoja k životu
sugestívne – pôsobenie autority terapeuta, kt. suverénne podáva spôsoby riešenia, hypnóza
abreaktívne – odstraňovanie negatívne pôsobiacich zážitkov pomocou abreakcie (katarzia) – vyplakanie sa, ventilácia, vyrozprávanie sa
tréningové – odnaúčanie sa, nacvičovanie si vhodné správanie; zvykanie si na urč. situácie
relaxačné – metódy uvoľňovania, napr. autogénny tréning – nácvik svalového uvoľnenia spolu s psychickým; odstránenie napätia, navodenie spánku
psychoanalytické – odhaliť podstatu konfliktov, priviesť pacienta k pochopeniu nevedomej motivácie – spomienky z detstva, sny
interpersonálne korektívne – zmena osobnosti prežitím pozitívnej emočnej skúsenosti; pacient nedostáva kritiku, učí sa sám sebe rozumieť; využíva sa skupinová dynamika – každý člen má možnosť prejaviť sa, dostáva spätnú väzbu; patrí tu aj psychodráma – vymenenie si rol
psychologické poradenstvo

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk