referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Utorok, 30. novembra 2021
Politológia
Dátum pridania: 25.09.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mifee
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 472
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 7.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 12m 20s
Pomalé čítanie: 18m 30s
 
POLITICKÉ PRÁVA
-smerujú k vytvoreniu politickej rovnosti občanov v spoločnosti
-prejavujú sa v oblasti práv menšín a ekologických práv.
-občianstvo sa môže získať narodením, alebo presťahovaním, možno sa ho zriecť, nemožno ho odňať.

APLIKÁCIA OBČIANSKYCH PRÁV
-právo voliť a byť volený, právo aktívne sa podieľať na politickom živote krajiny a využívať všetky občianske práva

PRÁVA MENŠÍN
-skupinové práva časti obyvateľstva s určitými znakmi, ktorými sa odlišuje od väčšiny.
-menšiny musia byť politicky rovnocenné s ostatným obyvateľstvom a nemožno ich za odlišnosť prenasledovať.
-prejavujú sa od práva na kultúrnu po politickú autonómiu, ktorú však niektoré štáty (USA, D, FR, ESP, SW,…) úplne vylučujú
-uplatňujú sa buď pasívne (štát poskytne šancu na sebarealizáciu), alebo aktívne (štát zákonmi chráni menšiny)

POLITICKÁ PARTICIPÁCIA OBČANA
-štát musí umožniť občanovi podieľať sa na tvorbe politiky. Občan môže toto právo využiť priamo (referendum), ale sprostredkovane (podpora politických strán)

ŠTÁTNA MOC
-zvrchovaný mechanizmus, ktorý spravuje vývoj na určitom území
-v demokratických režimoch je totožná s politickou mocou, v nedemokratických režimoch ide aj o duchovnú a v komunistickom režime aj o ekonomickú moc

DEĽBA ŠTÁTNEJ MOCI
-jej cieľom je zefektívnenie činnosti štátnej moci
-politické rozhodovanie sa nesmie kumulovať v jednom orgáne
-ide rozloženie na zákonodarnú (legislatívnu), výkonnú (exekutívnu) a súdnu = triumvirát, v ktorom sa jednotlivé zložky dopĺňajú

ZÁKONODARNÁ MOC
-jej cieľom je určiť normy, ktoré budú platné na území štátu
-má právo kontrolovať, ustanovovať a odvolávať exekutívu a ustanovovať súdnu moc


POSLANIE PARLAMENTU
-prijímať ústavu, schvaľovať štátny rozpočet, medzištátne dohody, program vlády, menovať sudcov, niekedy voliť prezidenta (Taliansko, Nemecko)

VÝKONNÁ MOC
-jej najvyšším orgánom je vláda, ktorá realizuje rozhodnutia parlamentu, harmonizuje vývoj spoločnosti, realizuje dodržiavanie slobôd a práv, stará sa o bezpečnosť

VZNIK VLÁDY
-1. Všeobecnými parlamentnými voľbami
2. Priamou voľbou hlavy štátu
-vláda rozhoduje kolektívne a individuálne
-vláda je zložená z odborníkov, ktorý spravujú svoj rezort

ŠTRUKTÚRA VLÁDY
-počet členov vlády určuje premiér, alebo parlament. Členovia sú zodpovedný za svoju prácu predsedovi, či politickej strane
-najdôležitejšie posty sú – premiér, minister zahraničných vecí, hospodárstva, financií
-časť výkonnej moci prenáša vláda na nižšie úrovne – orgány samosprávy

SÚDNA MOC
-jej úlohou je kontrolovať legislatívu a exekutívu, vykladať zákony a ústavu
-jej najdôležitejšou súčasťou je najvyšší súd, alebo ústavný súd. Tie môžu posudzovať zákony a rozhodnutia vlády z hľadiska ústavnosti

NEZÁVISLOSŤ SÚDNICTVA
-vyplýva z funkčného postavenia súdov
-súdnictvo musí pôsobiť nezávisle od politiky – členovia najvyššieho súdu sú menovaní na obdobie presahujúce volebné obdobie a odvolať ich možno iba vo výnimočných prípadoch. Členovia nemôžu byť spojený s politickými stranami. Rozhodujú nezávisle, no riadi sa podľa kľúčov konzervativizmu, liberalizmu, alebo sociálneho humanizmu. Dôležitú úlohu zohrávajú procesy na nižších súdoch, ktoré môžu slúžiť ako porovnanie pri riešení podobného prípadu
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Politológia SOŠ 2.9536 1402 slov
Politológia GYM 2.9502 7566 slov
Politológia 2.9707 2635 slov
Politológia SOŠ 2.9598 227 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.