referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022
Zásady správania sa v škole
Dátum pridania: 25.09.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cievka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 379
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 1m 50s
Pomalé čítanie: 2m 45s
 
Po príchode do školy sa žiak prezuje do prezuviek (nie športovej obuvi), ktoré neničia podlahové krytiny učební a chodieb a ktoré vyhovujú hygienickým a bezpečnostným požiadavkám pri pobyte v škole.

Na vyučovacie hodiny sa žiaci presúvajú disciplinovane do učební podľa rozvrhu hodín. Presuny sa uskutočňujú 2 minúty pred zvonením na hodinu. Po zvonení žiaci zaujmú svoje miesta v učebniach. V kmeňových učebniach žiaci sedia na svojich miestach a čakajú na príchod učiteľa. V prípade, že vyučujúci sa nedostaví na hodinu do 5 minút po zvonení, týždenník príde nahlásiť neprítomnosť zástupkyni riaditeľa školy, resp. riaditeľovi školy.

Malé prestávky využívajú žiaci na oddych, na vyvetranie učebne a prípravu pomôcok na ďalšiu hodinu.

V školských priestoroch sa žiak pohybuje tak, aby neohrozoval bezpečnosť ostatných. Zakazuje sa fajčiť, užívať omamné a iné zdraviu škodlivé látky, nosenie nevhodných predmetov, mobilných telefónov, prehrávačov, hracích kariet, šperkov, vyššej sumy peňazí, atď.

Cez veľkú prestávku sa môžu žiaci zdržiavať na chodbách pred triedou, prípadne sa prechádzať po chodbe svojho poschodia.

Počas voľných hodín žiaci nechodia po jednotlivých poschodiach školy, ale sa zdržiavajú vo svojej triede, poprípade v určených priestoroch, a využívajú čas na prípravu na vyučovanie.

Žiaci počas vyučovania rešpektujú predsedu triedy a týždenníkov.

Úradné hodiny pre žiakov na sekretariáte riaditeľa sú v stredu od 07.00 do 15.00 hod. Pre rodičov u riaditeľa školy, poprípade u zástupcu riaditeľa školy, v pondelok a v stredu od 08.00 do 15.00 hod.

Žiakom sa počas vyučovania zakazuje opustiť školu bez priepustky, pozývať akékoľvek návštevy počas vyučovania.

Parkovisko je súčasťou areálu školy, preto nie je povolené parkovanie cudzím osobám, okrem rodičov a stránok. Žiaci, ktorí vlastnia vodičský preukaz, si prostredníctvom triedneho učiteľa vyžiadajú súhlas riaditeľa školy na parkovanie.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.