referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viola
Sobota, 18. mája 2024
Poklasická filozofia
Dátum pridania: 14.10.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adema
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 758
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 

Poklas.F.19str.

Názov-doslo k zmene funkcii a tem F, kt sa rozoberala.Znak:pluralizmus:vela F skol a hnuti.
Ovplyvnena:1)Prvotny rozvoj vedy a tech.(pozitivizmus,marxi,novokantovstvo) 2)Rozpad trad.hodnot spoloč,-antropolog.linie F19str.-Soren Kiergaard,voluntarizmus-(A.Achopenhauer,F.Nietzsche),F života
Pozitivizmus:4 fazy- 1) 30.r.19str,-klasicky P. 2) 3/3 19str.-empiriokritiezmus 3) zač 20str-logicky P. 4 )konec 20str-postpozitiv.
August Comte:zakl.empir.sociologie a Poz.dielo:Kurz pozitivnej F-cele skumanie na skusenost.3 Štadia: 1) Teologicke š:do r1300,starovek a ranny stred.,vysvet.si otazky pomocou mytologie a naboz.,z teistickych pozicii. 2) Metafyzicke š:1300-1800,chceli abs.poznanie. 3) Pozitivnne š:od 1800,vzdava sa abs.poznania,popisuje deje,zaober sa=zovšeobec.poznatky špec.vied a klasifik.vied klasifik.vied 2principy:podla narastania zložitosti,nar.všeobecnosti.najvš=matematika,najzlož=sociolog.v soc rozlišoval:soc.statika-rod,nad,štát soc.dynamiku-rozvoj mysle.vedy a tech.
Marxisticka F:zakl:Marx a Engels,Ich F:veda o najvš.zakonitostiach vyvoja prirody,spolloc a lud.myslenia.delenie:Historicky materializmus:skuma spoloč,Dialekticky mater:zaobera sa ontolog a gnozeologiou
Historický mater.:zaklad-materialna vyroba,vyrobne vztahy tie zodpoved dosiahnutemu stupnu vyroby.suhrn mater.vztahov=mater.zakladna spoloč.Kaž zaklady zodp.nadstavba-duch.život spoloč.Marx v dejinach rozliš.tieto spoloč-ekon. Formacie:Prvotnopospolnu,otrokarska,feudalna,kapitalisticka,soc-komunist.
V spoloč.exist.Antagonisticke triedy(protiklad)vedu triedny boj.
Dialekt.mater.:spojenie dialekt a materializ.zakladnou vl.hmoty je pohyb.:mech,fyz,chem,biolog,spoloč.svet považ.za poznatelny a za kriterium pravd.pozannia ozanč PRAX.
Soren A.Kierkegaard-prísna kresť.výchova,Diela:Bud alebo,Strach a chvenie,Nemoc k smrti,F sa zaobera clovekom.kategoria paradoxu: stavia nas pred volbu al.rozhodnutie- 3 štádiá: 1) esteticke š:život=stvarnovanie umel.diela,upredn.uzivanie. 2) Eticke št:hodnotnejsie sposob života. 3) nabož.št:voľba „bud-alebo“čl.musi popriet seba sameho a vyprazdnit sv.dusu pre boha.
Arthur Schopenhauer:nem.F,dielo:Svet ako vola a predstava. Jeho F: iracionalizmus-podstata sveta nie je rozumova a nieje ani dostupna nasmu rozumu.podstatou sveta je Vôľa:jednotna a jedina mimo času a priestoru.a je nam dana bezprostredne.prejavy prvotne a neocakavane. Pesimizmus:cl.nezije preto ze chce z vl.vole ale preto ze poslucha tlak vole kt je aj tak jeho podstatou. Vychodiska videl v: 1) samovražda:nezmysl.vola nad nami zvíťazila 2) poznavanie sveta tiez nieje vychodiskom. 3) popretie tohto sveta a jeho hodnot.
Friedrich Nietzsche:Diela:tak vravel Zarathustra,Mimo dobra a zla,Genealogia moralky,Vola k moci,“F-of s kradivom“vzburenie tradič.hodnot.systemov.Za moralku otrokov považuje tieto hodnoty:poslušnost,vz.pomoc,rovnost,sucit,kolektivnost moralka panov sa riadi :egoizmus,vola k moci,tvrdost,nasilie,privilegov. FN je predstav.Voluntarizmu:volu chape ako volu k moci.typ.vlastnost nadcloveka.
F 20. str.:F reagovala na nepochyb.uspechy vedy a tech a na vyuz.prirody clovekom.F je velmi pluralna,neexistuje jedna vladnuca F.najznám smery: 1) V Scientistickej linii-analyticka F.  2) V antropologickej linii-Fenomenológia, Existencionalizmus 3) Nábož.F: Novotomizmus, Kresť. Evolucionizmus 4) Marxisticka F,Novomarxist.F 5)Pragmatizmus
Analyticka F.:tie F smery kt sa sustreduju na logicku a lingvisticku analyzu jazyka.predstav:Ludwig Wittgenstein: ovplyvnil novopozitivizmus
Logicky pozitivizmus:Rudolf Carnap:z F chcel odstranit vš.pseudoproblemy,kt * nespravnym pouz.jazyka, vety musime rozlozit na protokolarne vety-musia obs.3informacie-miesto,čas,pozorovatel.
Existencializmus:predst:Karl Jaspers,Martin Hoidegger,exis je spaty s :Sartre,Marcel znaky:exist.je vždy exis.cloveka,je vždy individ,clovek nemá stanovenu svoju podstatu,je dynamicka,cl.je vždy spojeny aj s inymi ludmi.
Jean-Paul Sartre:Bytie aničota,Exist je humanizmus,Kritika dialektickeho rozumu.teza:“Existencia predchadza esenciu“exis:fakt jestvovania cl.Esencia:podstata.
Pragmatizmus:v USA koncom 19str,pragma=čin,konanie,zakl.pojmy sformulovat:Peirce predst:Villiam James-trdil ze myslienka kt nemá prakt.vyuzitie je hodna zavrhnutia.uznaval konsenzovanu pravdu:pravda je to, na com sa dohodnu ludia.
John Dewey-svoju koncepciu nazval inštrumentalizmus,na mysl.povazoval za nastroj,veda je teda sktrinka s nastrojmi
Nábožen F. 20str.:krestanska,zidovska,islamska,budhisticka.Novotomizmus:najplyv.smer katol.krest.F,papez Lev XIII hlasal za ofic.ucenie rimskokatol.cirkvi vznik:Franc.predst:gilson,Maritain venuje sa problemom:vztah viery a rozumu,,vztah F a teolog vysvetluje na zaklade ich harmonie.2)V otazke bytia vychadza z pojmu Boh ,kt povazuje za pricinu a konecny ciel vš.veci 3)dokazovanie zamerania lud duse na najvyssiu pravdu tj na Boha
Krestansky evolucionizmus:predst:Pierre Telhard de Chardin-podla neho sa svet před stvorenim nach v stave chaosu,Boh v pohobe bodu Omega proces vykupnia prebieha cez 3fazy:Ontogeneza:vyvoj světa az po *zivota Fylogeneza:jej vyvrcholenim je * vedomia človeka

 
Podobné referáty
Poklasická filozofia SOŠ 2.9378 3037 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.