Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Výkonná moc SR

Výkonná moc SR

Hlavou Slovenskej republiky je prezident.

- Prezidenta volia občania na štyri roky.
- Na zvolenie prezidenta sú potrebné tri pätiny hlasov.
- Za prezidenta môže byť zvolený človek, ktorý má aspoň 40 rokov.
- Prezident nesmie vykonávať žiadnu inú platenú funkciu.
- Zastupuje Slovenskú republiku navonok
- Prijíma a poveruje vyslancov
- Zvoláva ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky
- Podpisuje zákony.

Vymenúva a odvoláva:

- predsedu vlády,
- vedúcich ústredných orgánov,
- vyšších štátnych funkcionárov,
- profesorov a rektorov vysokých škôl,
- generálov, ktorých aj povyšuje.

Ďalej:

- Členov vlády Slovenskej republiky poveruje riadením ministerstiev a prijíma ich demisie.
- Udeľuje amnestiu, odpúšťa a zmierňuje tresty uložené trestnými súdmi a nariaďuje, aby sa trestné konanie nezačínalo, alebo aby sa v ňom nepokračovalo.
- Je hlavným veliteľom ozbrojených síl.
- Vyhlasuje vojnový stav a na základe rozhodnutia NRSR vypovedá vojnu.

Prezidenta možno stíhať len pre velezradu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk