referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Utorok, 7. decembra 2021
Ústava Slovenskej republiky
Dátum pridania: 14.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jz1
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 091
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 

Člen vlády je za výkon svojej funkcie zodpovedný NRSR, môže podať demisiu. Vláda je schopná uznášať sa ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Vláda rozhoduje v zbore o návrhoch zákonov, o nariadeniach vlády, o opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky, o návrhoch štátneho rozpočtu, o udelenie amnestie. SIEDMA HLAVA: Týka sa súdnej moci do ktorej patrí aj Ústavný súd Slovenskej republiky. Ústavný súd Slovenskej republiky je nazávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Rozhoduje o súlade zákonov s ústavou a nariadeniach vlády. Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach proti právoplatným rozhodnutiam orgánov štátnej správy. Taktiež rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb do NRSR. Ústavný súd rozhoduje aj o sťažnostiach , proti výsledku referenda. Ústavný súd začne konanie ak podá návrh najmenej pätina poslancov NRSR, prezident Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, súd, generálny prokurátor alebo každý o ktorého práve sa ma konať. Proti rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok. Ústavný súd sa skladá z 10 sudcov. Sudcov vymenúva na 7 rokov prezident Slovenskej republiky. Za sudcu ústavného súdu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do NRSR, dosiahol vek 40 rokov má vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. Zložením sľubu sa sudca ujíma svojej funkcie. Sudcovia ústavného súdu majú imunitu rovnako ako poslanci NRSR. Výkon tejto funkcie je nezlúčiteľný s iným povolaním. Sudca ústavného súdu sa môže svojej funkcie vzdať.
Druhý oddiel popisuje súdy Slovenskej republiky. V Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy. Súdy rozhodujú v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach. Rozsudky sa vyhlasujú v mene Slovenskej republiky a vždy verejne. Sústavu súdov tvoria Najvyšší súd Slovenskej republiky a ostatné súdy. Sudcovia sú pri rozhodovaní nezávislí a sú viazaní len zákonom. Sudcov volí NRSR na štyri roky. Sudca sa môže svojej funkcie vzdať.
ÔSMA HLAVA: Je o prokuratúre Slovenskej republiky, ktorá chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu. Na čele je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky.
DEVIATA HLAVA: Obsahuje prechodné a záverečné ustanovenia. Pojednáva o zákonoch, ktoré zostávajú v platnosti ak neodporujú tejto ústave.

Podľa môjho názoru ústava jednoznačne patrí ku každému právnemu štátu.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ústava Slovenskej republiky SOŠ 2.9162 1506 slov
Ústava Slovenskej republiky GYM 2.9449 17834 slov
Ústava Slovenskej republiky GYM 2.9765 5407 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.