referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Piatok, 29. mája 2020
Sociologický výskum
Dátum pridania: 23.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: majka197
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 709
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 
Kvalitatívna analýza:
znamená urobiť štruktúru javu, vyčleniť zákl. znaky, určiť ich povahu, vzťahy a potom jav správne definovať a vymedziť ho správnymi termínmi.

Kvantitívna analýza:
nadväzuje na kvalitatívnu, určuje počty zákl. elementov, znakov javu. Je základom pre meranie a predpokladom na využívanie štatistických a matematických metód

V rámci analýzi javu výskumník vždy čerpá z teoretického záveru o soc. jave, ku ktorému dospeli iní bádatelia pred nim.
Analýza soc. javu sa začína vždy štúdium literatúry, ktoré trvá aj niekoľko týždňov, aby bolo možné skúmaný jav lepšie poznať.
Súčasťou teoretickej analýzi sú aj konzultácie s inými odborníkmi v danom odbore napr. z psychológií, pracovníkmi hospod. organizácii a pod. - tak sa získavajú empirické fakty. Empirické fakty sa získavajú aj prieskumom skúmaného javu v teréne. (pri výskume obce, závodu je treba pobudnúť na danom mieste a získať informácie.

3. Hypotézy sociologického výskumu

Formulujú sa po ukončení predbežnej analýzi, ktorá preniká k poznaniu daného javu. Závery ku ktorými dospejeme po analýze sa stávajú východiskom na formulovanie hypotézy. Hypotéza znamená formulovanie predpokladov o súvislostiach, príčinách a zákonitostiach javu (je to predpokladaný výsledok ku ktorému môžeme dospieť). Hypotéza je téza o ktorej vopred neviem povedať či je pravdivá-nepravdivá.

Hypotéza je vždy podmienečná, až výskum naše tvrdenie buď dokáže, spresní alebo vyvráti. Hypotéza musí byť formulovaná presne, konkrétne a musí byť overiteľná (po získaní empirického materiálu, po vl. výskume). Formulovanie hypotézy je tým ťažšie čím menej dôsledne sa vykonáva predbežná analýza daného javu. Niekedy sa nepodarí vypracovať hypotézu na prvý-krát, musí sa meniť, prepracovať alebo doplniť. Ak je problém výskumu zložitý, nestačí jedna hypotéza. Možno ich formulovať naraz viac.

V empirických výskumoch rozoznávame 2 druhy hypotéz:
- východiskové hypotézy
- pracovné hypotézy

Východisková hypotéza je formulovaná všeobecne "čím je pedagóg študentom sympatickejší, tým má väčšiu disciplínu". Je založená na teoretickom poznaní.
Pracovná hypotéza musí byť konkretizovaná, empirický overiteľná zhodná s východiskovou. "predpokladám, že počet študentov sympatizujúcich k danému pedagógovi je 80% celej triedy." Predpokladám že títo študenti sú vo vyučovacom procese disciplinovaný a že disciplinárných priestupkov v triede niet.

4. Vymedzenie predmetu SGV

Nasleduje po stanovení hypotézy a v tomto kroku sa už podrobne určí čo sa bude skúmať a v akom rozsahu sa to bude skúmať. Zároveň sa vypracuje metodický postup (akým spôsobom sa bude skúmať):

V rámci tohto kroku treba splniť tieto úlohy:
- presne vymedziť skúmaný jav: treba soc. jav definovať, určiť jeho znaky, typ javu, určiť čo sa bude skúmať ako hlavné, čo ako vedľajšie. Ak má jav špecifické znaky treba ich vymedziť
- určiť výberový súbor, reprezentatívnu skupinu
- zvoliť vhodné techniky, metódy vo výskume sa môže používať viac techník i metód
- riešiť otázku výskumných spolupracovníkov a odborníkov na výskume sa môžu podieľať aj vedci a výskumníci z VŠ, alebo vedecko-výskumných pracovísk, ďalej môžu pomáhať extérny spolupracovníci napr. pri získavaní empirických faktov pomocou dotazníka, štandardizovaného rozhovoru apod. Na výskum môžu spolupracovať odborníci z podnikov a správných pracovníkov z miest a obcí
- určiť vhodný a potrebný čas na výskum zber empirického materiálu je najvhodnejšie urobiť v zimnom období (dotazníky, rozhovor). Výskum postojov, názorov by mal trvať 7-10 dní
- riešiť otázku materiálneho zabezpečenia zabezpečiť pomôcky na výskum, dotazníky, magnetofóny, fotoaparáty, internet
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.