referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Sociologický výskum
Dátum pridania: 23.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: majka197
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 709
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 
Sociologický výskum

Základne znaky sociologického výskumu

Sociológia je veda teoreticko-empirická. Svoje empirické poznatky získava alebo overuje v sociologických výskumoch.
Sociologický výskum (SGV) má vedecký charakter. Vychádza z určitého systému teoretických poznatkov (teda z toho čo už vieme), vo vl. výskume ich ďalej prehlbuje a nakoniec sa vracia späť do systému poznatkov, ktorý obohacuje, spresňuje alebo mení. Sociologický výskum je zámerný, cieľavedomý, systematický poznávaci proces.

Každý sociologický výskum musí mať teda svoj cieľ, predmet a metódu.
Cieľom výskumu je rozšíriť naše poznanie o určitú sociálnu skúsenosť.
Predmetom výskumu sa môže stať akýkoľvek sociálny jav.
Metóda znamená spôsob, postup akým sa získavajú poznatky.

Sociálny jav:
soc. javy vznikajú vo vzťahoch medzi ľuďmi. Každý soc. jav je zložitý a komplikovaný. Poznať soc. jav vo výskume znamená skúmať jeho vývin, jeho súčasný stav, štruktúru, funkcie, vývinové tendencie. Soc. jav vo výskume nikdy nemožno skúmať izolovane, oddelene od iných javov a celkového soc. prostredia. Vo výskume sa poznávajú rôzné súvislosti, vplyvy, ktoré sú bežnému poznaniu skryté. Soc. javy sú všetky dynamické. Znamená to, že sa menia v spojení s časom a vplyvom iných soc. javov. V sociologickom výskume sa skúmajú nielen pozitívne soc. javy ale i negatívné skúsenosti.

Každý SGV má svoje úlohy:
- poznať určitý soc. jav
- meniť zmeny v soc. javoch môžu vykonávať len určené organizácie
- prognozovať na základe získaných informácii, vediť predvídať ako sa soc. jav bude vyvíjať

Medzi zákl. fázy, etapy výskumu patrí:
- prípravná fáza
- vlastný výskum
- analýza a spracovanie získaného materiálu
- vysvetlenie a využitie výsledkov v praxi

Druhy SGV:
- podľa toho do akej hĺbky soc. jav skúmajú ich delíme na:
1. základný
2. aplikovaný
3. prieskum

Základný výskum:
overuje už existujúce alebo získava nové vedecké poznatky, vysvetľuje soc. javy ich príčiny, zákonitosti.

Aplikovaný výskum:
rieši rôzné aktuálne úlohy a hľadá spôsoby ako preniesť získané poznatky do praxe. Preniká do podstaty javu.

Prieskum:
nepreniká do podstaty javu, poznáva iba javové stránky skúmanej skutočnosti (to čo sa nám javí len na povrchu). Je informatívny a orientačný.

SGV môžeme ešte deliť na:
- komplexný - skúma všetky stránky soc. javu
- parciálny - iba niektoré stránky soc. javu
- individuálny - výskum uskutočňuje len jeden človek
- skupinový - výskum uskutočňuje tím vedeckých pracovníkov
- monografický - predmetom výskumu je jedna vec (jedna dedina)
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.