referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Beáta
Utorok, 28. júna 2022
Súdna zložka štátnej moci
Dátum pridania: 30.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 916
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 20.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 33m 50s
Pomalé čítanie: 50m 45s
 

prostredníctvom súdneho rozhodnutia
- notárstvo, advokácia, komerční právnici a daňoví poradcovia
ciele:
ochrana zákonnosti
ochrana ústavnosti
ochrana ľudských a občianskych práv

zákonnosť: dôsledné dodržiavanie právneho poriadku,všetkých právnych noriem
ústavnosť: súlad všetkých právnych noriem s ústavou
Súdy
sú nezávislé štátne orgány
Úloha: rozhodujú o porušení zákonov, o porušení zákonnosti a ústavnosti
- používajú najmä represívne prostriedky ochrany práva spočívajúce v rozhodovaní právno-sporných vecí, vydávaní rozhodnutí o náprave ohrozenia, resp. porušenia práva, vrátane rozhodovania o vine a treste v prípadoch najzávažnejšej formy porušenia práva, ktorým je spáchanie trestného činu

Hlavné zásady súdov:
 nezávislosť
 nestrannosť ( politická )
 riadenie sa výlučne zákonom
 ľudovosť súdov: prítomní sú prísediaci, ľudia rôznej profesie ( súd je 3 alebo 5 členný )
 kolektívnoť rozhodovania: rozhodovanie v senátoch ( nepárny počet členov 3,5 ,. .)
 Na odvolávacích pojednávaniach a najvyššom súde nie sú prísediaci
 rovnosť občanov pred zákonom a súdom
 zásada ústnosti a verejnosti: súdne pojednávanie prebieha ústnym prednesom, je verejné, verejnosť môže byť vylúčená len zo zákona
 zásada objektívnej pravdy: zisťovanie skutočných faktov nerozhodovanie podľa sympatie, antipatie súd je povinný zisťovať skutočný stav vecí
Právo na obhajobu: občan sa môže hájiť sám, alebo mať obhajcu
Sudcovie: sú volení zákonodárnym orgánom (parlamentom)
Odvolateľnosť sudcov: pri neriadení sa zákonmi alebo porušení svojich povinnotí zo zdravotných dôvodov
Súdy Slovenskej republiky
- nezávislé a nestranné štátne orgány, ktoré garantujú základné občianské práva a slobody
- rozhodujú v prípade porušenia zákonnosti a ústavnosti, sú garantom ochrany práva
- vykonávajú svoju činnosť na všetkých stupňoch oddelene od iných štátnych orgánov

a) Všeobecné súdy (Ústava SR, siedma hlava, druhý oddiel, čl. 141 - čl.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.