referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Piatok, 19. apríla 2024
Organizácia Spojených národov
Dátum pridania: 04.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Bambi1990
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 157
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 10m 40s
Pomalé čítanie: 16m 0s
 
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) = Organizácia OSN pre výchovu, vedu a kultúru, je medzinárodnou organizáciou systému OSN, ktorá má mandát na rozvoj kultúrneho potenciálu svetového spoločenstva, kultúry, vedy a vzdelávania. Stala pri zrode Európskeho strediska pre jadrový výskum, alebo Medzinárodného strediska pre štúdium konzervácie a reštaurovania pamiatok. Pomohla pri vzniku medzivládnych programov v oblasti hydrológie, oceánografie, geológie a životného prostredia. Pod patronátom UNESCO vznikol rad medzinárodných dohovorov vzťahujúcich sa na autorské práva, ochranu pamiatok a iné. Slovensko získalo členstvo v UNESCO 9. februára 1993 (Česko-Slovensko bolo zakladajúcim členom UNESCO). Jej sídlo je v Paríži.

Myslím si, že založenie OSN bol dobrý nápad, pretože OSN je celosvetovou organizáciou, ktorá udržuje medzinárodný mier vo svete medzi jednotlivými štátmi. Taktiež udržuje spravodlivé vzťahy medzi štátmi, členským štátom pomáha zaisťovať suverenitu a poskytuje im aj rozsiahlu a trvalú humanitárnu pomoc. Jedným z významných úspechov OSN je vytvorenie komplexného celku legislatívy v oblasti ľudských práv, prístupného každej krajine. OSN tiež vyvinula efektívny mechanizmus ochrany ľudských práv, ktorý prináša prospech ľuďom na celom svete. Prebiehajúca reforma OSN vyzdvihuje dôležitosť podpory otázke ľudských práv. Tá sa stala jednou z kľúčových oblastí pôsobenia OSN a spojovacím článkom celej činnosti OSN - od udržiavania mieru, cez rozvoj, po humanitárnu pomoc.

Načo je nám Organizácia spojených národov?
• Často sa hovorí, že keby OSN neexistovala, bolo by potrebné ju vymyslieť znova.
• Vo svete sužovanom konfliktmi OSN umožňuje priame a okamžité konzultácie medzi vládami a vytvára fórum pre riešenie dlhodobých problémov.
• OSN je katalyzátorom aktivity v otázkach globálneho rozmeru, akými sú napr. životné prostredie a drogy. V súčasnosti predstavuje najlepší existujúci mechanizmus mobilizácie a udržiavania medzinárodnej spolupráce v týchto otázkach.

• OSN a jej agentúry pomáhajú budovať ekonomiky a stabilizovať finančné trhy. Ich činnosť prispieva k odstraňovaniu chudoby, rastu a rozširovaniu potravinovej produkcie, ako aj predlžovaniu priemernej dĺžky života. Tieto organizácie ochraňujú utečencov, poskytujú potravinovú pomoc a pomáhajú pri prírodných katastrofách.
• OSN a jej agentúry ochraňujú zraniteľné skupiny: deti, utečencov, ľudí vyhnaných zo svojich domovov, menšiny, pôvodné obyvateľstvo a ľudí s postihnutiami.
• OSN a jej agentúry predstavujú mechanizmus pre vytváranie technických a právnych štandardov v životne dôležitých oblastiach globálnej interakcie, od bezpečnosti vo vzduchu po ľudské práva.
• Žiadna organizácia na svete nie je vhodnejšia na presadzovanie týchto cieľov, pretože žiadna organizácia nedisponuje mierou univerzality a legitimity porovnateľnou s OSN.

Ako môžem podporiť činnosť OSN?
Najlepšou cestou je zapojiť sa do siete mimovládnych organizácií spolupracujúcich s OSN. Zvlášť významné sú v tomto ohľade Asociácie OSN pôsobiace v 80 krajinách sveta, ktoré majú mnoho lokálnych pobočiek. Národné komisie UNICEF, pôsobiace v krajinách celého sveta, sa starajú o zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o programoch UNICEF a získavajú prostriedky na ich realizáciu. Približne 5000 klubov, centier a asociácií vo viac ako 120 krajinách je činných v oblasti vzdelávania, vedy, kultúry a komunikácie. Najdôležitejšími kontaktnými miestami sú informačné centrá a informačné služby OSN pôsobiace na celom svete.

Ak máte skúsenosti v oblasti poľnohospodárstva, medicíny, vzdelávania alebo strojárstva, ste flexibilný a zanietení, OSN vás prostredníctvom Dobrovoľníckeho programu OSN (UNV) môže umiestniť na dva roky do príslušného vhodného rozvojového programu v určitej rozvojovej krajine. Ak žijete v New Yorku a máte záujem pomôcť zamestnancom OSN pochádzajúcim zo zahraničia, môžete sa zapojiť do činnosti Pracoviska zamestnaneckých aktivít (Staff Activities Unit) v New Yorku. Existuje veľa možností, no najdôležitejšie je samotné zapojenie sa do aktivít OSN. Úspech OSN závisí od ľudí na celom svete. OSN potrebuje vašu podporu!
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Podobné referáty
Organizácia spojených národov SOŠ 2.9253 3115 slov
Organizácia spojených národov SOŠ 2.9285 513 slov
Organizácia spojených národov GYM 2.9413 813 slov
Organizácia spojených národov 2.9743 1110 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.