referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Piatok, 6. decembra 2019
Skupinová štruktúra
Dátum pridania: 05.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Aduska7791
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 608
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 
Skupinová štruktúra

Členovia sociálnych skupín navzájom na seba pôsobia pri spoločnej činnosti vzniká medzi nimi množstvo väzieb.
Sociálne interakcie sa navzájom usporiadajú ako aj vzťahov členov skupín, ktoré nadobúdajú určité postavenie v sociálnej skupine. Je to sústava vzájomných sociálnych interakcií a vzťahov členov v skupine, ktoré ju charakterizujú ako celok.

Skupinovú štruktúru ovplyvňujú:
- počet členov
- charakter skupiny
- funkcia skupiny spoločnosti

Najjednoduchšiu štruktúru majú najmenšie skupiny s 2-3 členmi, napr. rodina s jedným dieťaťom.
Vo väčších skupinách ktorých nieje možná každodenná interakcia všetkých členov, komunikujú členovia častejšie s vedením skupiny ako medzi sebou. Tým sa aj moc v skupine sústreďuje do rúk niektorých členov, čím sa prehlbujú vzťahy v nerovnosti v skupine a postupne vzniká hierarchické usporiadanie v skupine typické pre veľké skupiny (vzniká potreba deľby činnosti, regulovania správania členov skupiny...). Deľbou práce najmä v oblasti riadenia skupiny, získavajú jednotliví členovia v skupine rozdielny vplyv, niektorí začínajú rozhodovať o záležitostiach skupiny väčšmi než iní.

Železný zákon oligarchie:
- nemecký sociológ Róbert Michels
Ak vo veľkej skupine nie je možné, aby všetci každodenne rozhodovali o spoločných záležitostiach, väčšina členov sa stáva pasívnou a moc nevyhnutne prechádza do rúk niekoľkých členov (jedného člena - vodcu).
Tak vzniká skupinová oligarchia - vláda niekoľkých osôb nad väčšinou čelenou skupiny.

Dva typy vodcu:
1. Inštrumentálny - (formálny) plní v skupine role organizátora pri zabezpečovaní jej úloh a dosahovaní cieľov skupiny.
2. Expresívny - (neformálny) utvára v skupine pohodu, dobré vzťahy medzi členmi, dobrú náladu a podobne.

Ďalšie procesy sociálnych skupín: utváranie skupinových hodnôt, noriem a vzorov správania, skupinovou ideológiou, pôsobenie skupín na svojich členov, hlavným cieľom je zabezpečiť ich konformitu ( prispôsobenie), skupinové riešenie problémov.

Druhy sociálnych skupín

Na základe rôznych kritérií sociológovia rozlišujú veľa druhov sociálnych skupín.
Základné druhy soc. skupín rozlišujú podľa troch kritérií:
I. Typ väzby medzi členmi skupiny
II. Typ solidarity členov skupiny
III. Spôsob spätosti jednotlivca a skupiny

I. Typ väzby medzi členmi skupiny:
- rozlišujeme: primárne a sekundárne skupiny

Primárne: prevládajú osobné, emocionálne vzťahy a väzby založené na bezprostredných interakciách členov skupiny
- typická primárna skupina je rodina, susedská skupina, skupina rovesníkov
- vzťahy v tejto skupine sú rovnocenné ich vzťahu ku skupine ako celku

Sekundárne: väčší počet členov - nemôžeš v nich vznikať osobné vzťahy a interakcie medzi všetkými členmi
- prevaha neosobných, sprostredkovaných vzťahov
- vznikajú so špecifickým cieľom a ich členovia nadobudajú vzajomné vzťahy, na základe toho, že sa stali členmi skupiny
- školská trieda, pracovná skupina, politická strana....

Delenie skupín na primárne a sekundárne je blízke rozlišovanie neformálnych a formálnych skupín.
Neformálne - prevaha osobných vzťahov
Formálne - prevaha neosobných vzťahov

Pri rozdelovaní skupín na malé a veľké nerozhoduje iba veľkosť, ale aj najmä spôsob interakcie, aký v nej prevláda.
Malé - umožnujú pravidelné bezprostredné interakcie svojich členov
Veľké - umožnujú svojim členom interakcie, len po rozdelení na menšie
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.